Adnoddau

Ar y dudalen hon, fe welwch adnoddau a fydd yn eich helpu i fod yn fwy gwybodus am iechyd ymddygiadol trwy wefannau defnyddiol, sesiynau hyfforddi, cyflwyniadau a chanllawiau adnoddau. Dewiswch bob dolen isod i ddysgu mwy am bwnc penodol.


Hyfforddiadau

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA)

Mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn gwrs hyfforddi wedi’i seilio ar sgiliau sy’n dysgu cyfranogwyr am faterion iechyd meddwl a defnyddio sylweddau. Mae cyrsiau oedolion, ieuenctid a phobl ifanc ar gael mewn fformatau personol a rhithwir. Mae’r Awdurdodau Iechyd Meddwl ac Ymddygiadol Lleol a restrir isod yn cynnig MHFA i weithwyr ardal ysgolion annibynnol (ISD), gweithwyr sefydliadau addysg uwch, ac aelodau o’r gymuned. Mae hyfforddiant MHFA yn rhad ac am ddim i weithwyr ISD a gweithwyr sefydliadau addysg uwch. Efallai y bydd cost i bawb arall. Defnyddiwch y wybodaeth gyswllt isod i gael mwy o wybodaeth.

I chwilio am sesiynau hyfforddi yn agos atoch chi neu sesiynau hyfforddi sydd ar ddod, defnyddiwch Rhestr Cynigion Cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl.

Modiwlau Ymwybyddiaeth Iechyd Ymddygiadol

Mae’r Comisiwn Gwasanaethau Dynol Iechyd Texas (HHSC) yn darparu cyfres modiwl, Ymwybyddiaeth Iechyd Ymddygiadol, sy’n mynd i’r afael â phwnc iechyd meddwl neu ymddygiadol gwahanol. Mae’r modiwlau’n darparu gwybodaeth am symptomau, triniaeth, adferiad a mwy.

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now