Anxiety

Person yn eistedd ac yn edrych allan ffenestr gyda'i law i'w geg.

Mae gan dros 40 miliwn o Americanwyr sy’n oedolion anhwylder pryder, sy’n golygu mai’r math hwn o gyflwr iechyd meddwl yw’r mwyaf cyffredin ymhlith y rhai sy’n hŷn na 18 oed 1 . Mae anhwylderau pryder fel arfer yn dechrau yn ystod plentyndod hwyr neu lencyndod cynnar, ond gallant ddechrau ar unrhyw oedran.

Yn anffodus, nid yw mwy na 60% o bobl sy’n cael trafferth ag anhwylderau pryder yn derbyn triniaeth 1 . Mae hyn yn drasiedi wirioneddol oherwydd gellir trin yr amodau hyn yn hynod. Gobeithiwn y bydd cynyddu addysg am bryder a’r triniaethau lluosog sydd ar gael yn arwain at fwy o bobl yn cael yr help sydd ei angen arnynt.

Nid yw ofn a phryder, mewn amgylchiadau penodol, yn ddim byd i boeni amdano. Mae ofn yn sbarduno ein hymateb naturiol “hedfan, ymladd, neu rewi”, sy’n ein paratoi i naill ai redeg i ffwrdd o fygythiad difrifol neu aros ac ymladd ynddo. Mae ofn a phryder yn ymatebion addasol sy’n angenrheidiol ar gyfer goroesi.

Yn fwy na 60 %

nid yw’r bobl sy’n cael trafferth ag anhwylderau pryder yn derbyn triniaeth 1 .

Fodd bynnag, weithiau, mae gan bobl ymatebion ofn a phryder sy’n cael eu sbarduno heb unrhyw fygythiadau, neu gallant weld bygythiad yn fwy peryglus nag ydyw mewn gwirionedd. I bobl sy’n cael trafferth gyda chyflyrau pryder, mae eu hofn a’u pryder yn amharu ar eu gallu i weithredu ac yn peryglu eu gallu i fwynhau bywyd. Yn ffodus, mae digonedd o gefnogaeth a nifer o opsiynau triniaeth ar gael ar gyfer rheoli pryder.

Arwyddion Cyffredin a Symptomau Pryder


 • Panig neu ofn
 • Yn teimlo’n nerfus, yn aflonydd neu’n llawn tyndra
 • Mwy o anniddigrwydd
 • Anadlu cyflym
 • Cyfradd curiad y galon uwch
 • Oerni, fferdod, neu oglais mewn dwylo a / neu draed
 • Chwysu
 • Problemau cysgu
 • Cael trafferth rheoli pryder neu feddwl am bethau heblaw’r pryder
 • Cael yr ysfa i osgoi pethau sy’n sbarduno’r pryder

Os ydych chi’n cael anhawster cael gafael ar ofal neu os ydych chi’n cael problemau gyda’ch cynllun iechyd, bydd y Adran Yswiriant Texas a’r Swyddfa Comisiwn Ombwdsmon Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol Texas efallai y gallai helpu. Gallant hefyd eich helpu i ddysgu mwy am eich hawliau.


Ffynonellau

 1. Cymdeithas Pryder ac Iselder America: Ffeithiau ac Ystadegau.
  https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics
Adnoddau Anhwylder Gorbryder

Dysgu mwy am Bryder a chyflyrau iechyd ymddygiadol eraill yn ein Hwb e-Ddysgu. Mae’r cyrsiau cyflym, addysgiadol wedi’u cynllunio i’ch arfogi â gwybodaeth, adnoddau a gobaith ar gyfer y dyfodol – i chi’ch hun neu i rywun arall rydych chi’n poeni amdano.

Ewch i Hwb e-Ddysgu

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now