Diverse group of people together

Nid ydych chi ar eich pen eich hun.

3,309,000

oedolion yn Texas yn byw
gyda salwch meddwl 1 .

754,000

mae oedolion yn Texas wedi cael difrifol
meddyliau am hunanladdiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 1 .

61%

o oedolion yn Texas a oedd angen triniaeth iechyd meddwl yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ni dderbyniodd unrhyw 1 .

Dewch o Hyd i Ddarparwr

Dewch o Hyd i Ddarparwr

Rhowch eiriau allweddol isod a chlicio cyflwyno.

Cyngor Cydlynu Iechyd Ymddygiadol Texas Statewide

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Ffoniwch
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Sgwrsio

Cliciwch i Sgwrsio
Click to Chat
Click to Text
Text
Testun CARTREF i 741741