Cyn-filwyr

torso uchaf y person wedi'i wisgo mewn dillad camo ar yr hanner chwith a dillad sifil ar yr hanner dde

Her Llywodraethwr Texas i Atal Hunanladdiadau Cyn-filwyr

Mae’r Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol (HHSC), ar ran Swyddfa’r Llywodraethwr, yn arwain ymdrechion Texas i gyflawni’r Strategaeth Genedlaethol i Atal Hunanladdiadau Cyn-filwyr (Strategaeth Genedlaethol ). Mae Her y Llywodraethwyr yn hyrwyddo dull iechyd y cyhoedd o atal hunanladdiad trwy ddod â rhanddeiliaid o bob rhan o’r wladwriaeth ynghyd i nodi camau gweithredu a chymryd camau i atal hunanladdiadau cyn-filwyr. Mae tîm Her y Llywodraethwyr yn derbyn cefnogaeth gan Adran Materion Cyn-filwyr yr Unol Daleithiau (VA) a’r Weinyddiaeth Gwasanaethau Cam-drin Sylweddau ac Iechyd Meddwl (SAMHSA) sy’n cynnwys cymorth technegol, ymgynghori ag arbenigwyr pwnc, a rhannu arferion gorau ac arloesiadau gyda thimau eraill ledled y wlad.

Am fwy o wybodaeth am atal hunanladdiad cyn-filwyr, ewch i wefan y VA gan ddefnyddio’r ddolen hon.

Os ydych chi, neu gyn-filwr rydych chi’n poeni amdano, mewn argyfwng, ffoniwch y Llinell Argyfwng Cyn-filwyr (1-800-273-8255, pwyswch 1) neu cliciwch ar y ddelwedd isod.

Mae Porth Hyfforddiant GC (Her y Llywodraethwr) yn bwynt mynediad unigol ar y we ar gyfer tîm GC a’i bartneriaid i system rheoli dysgu PsychArmor. Mae’r Porth GC yn darparu mynediad i fwydlen set o hyfforddiant ar-lein PsychArmor, yn ogystal â dolenni i hyfforddiant oddi ar y safle trwy VA a’r Ganolfan Datblygu Addysg. Dysgwch fwy am y porth a sut i gael mynediad yma.

Os ydych chi mewn argyfwng uniongyrchol, ffoniwch Linell Argyfwng Cyn-filwyr yn 1-800-273-8255 a gwasgwch 1, testun i 838255 , neu sgwrsio ar-lein yn VeteransCrisisLine.net/Chat .

Cyn bo hir, Texas fydd â’r boblogaeth fwyaf o gyn-filwyr yn y genedl. Mae yna ystod eang o bryderon iechyd ymddygiadol a all effeithio ar gyn-filwyr gan gynnwys pryder , iselder , anhwylder straen wedi trawma , a anaf trawmatig i’r ymennydd .

Yn ffodus, mae yna lawer o adnoddau wedi’u cynllunio’n benodol i ddiwallu anghenion cyn-filwyr sy’n ymdopi â’r anawsterau hyn.

I gael mwy o wybodaeth am iechyd meddwl cyn-filwyr, ffoniwch neu ewch i:

Anhwylder Straen Ôl-drawmatig (PTSD) ac Anaf Trawmatig i’r Ymennydd (TBI):

Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now