Cyngor Cydlynu Iechyd Ymddygiad y Wladwriaeth

Grŵp amrywiol o bobl gyda'i gilydd

Cyngor Cydlynu Iechyd Ymddygiad y Wladwriaeth yn datblygu, diweddaru, a goruchwylio gweithrediad y Cynllun Strategol Iechyd Ymddygiadol Texas Statewide sy’n amlinellu ymdrech gydlynol i fynd i’r afael â bylchau iechyd ymddygiadol mewn gwasanaethau a systemau.

Sefydlodd Mesur Tŷ (HB) 1, 84fed Ddeddfwrfa, Sesiwn Reolaidd, 2015, (Erthygl IX, Adran 10.04) Gyngor Cydlynu Iechyd Ymddygiad y Wladwriaeth (SBHCC). Mae’r SBHCC yn cynnwys cynrychiolwyr asiantaethau’r wladwriaeth neu sefydliadau addysg uwch sy’n derbyn Refeniw Cyffredinol am wasanaethau iechyd ymddygiadol. Yn 2019, cafodd y SBHCC ei godio yng Nghod y Llywodraeth, Pennod 531.

Sefydlwyd y SBHCC i sicrhau dull strategol ledled y wlad o ymdrin â gwasanaethau iechyd ymddygiadol. Mae dyletswyddau craidd SBHCC yn cynnwys:

 • Datblygu a monitro gweithrediad cynllun strategol iechyd ymddygiadol pum mlynedd ledled y wladwriaeth
 • Datblygu cynigion gwariant iechyd ymddygiadol cydgysylltiedig blynyddol ledled y wlad
 • Cyhoeddi rhestr wedi’i diweddaru o raglenni a gwasanaethau iechyd ymddygiadol sy’n cael eu hariannu gan y wladwriaeth

Er bod y Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol (HHSC) yn goruchwylio gweithrediadau SBHCC, mae swyddogaethau a dyletswyddau’r SBHCC yn ymestyn trwy farn HHSC gydag atebolrwydd a rennir i benaethiaid asiantaethau a sefydliadau addysg uwch sy’n cynnwys y SBHCC, ac yn y pen draw, Deddfwrfa Texas.

Gweler y wybodaeth gyfredol am y Amseroedd cyfarfod Cyngor Cydlynu Iechyd Ymddygiad y Wladwriaeth a digwyddiadau cyfoes eraill y cyngor.

Aelodau

 • Brooke Boston, Cyfarwyddwr Rhaglenni
  Adran Tai a Materion Cymunedol Texas

 • Scott Ehlers, Cyfarwyddwr Gwella Amddiffyn y Cyhoedd
  Mwy o wybodaeth
  Swyddfa Gweinyddiaeth Llys / Comisiwn Amddiffyn Indigent Texas

 • Andrew Friedrichs, Gweinyddwr Rhaglenni Cyfiawnder
  Swyddfa’r Llywodraethwr

 • Sonja Gaines, Dirprwy Gomisiynydd Gweithredol Gwasanaethau Ymddygiad Iechyd a IDD
  Mwy o wybodaeth
  Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol

 • Stephen Glazier, Prif Swyddog Gweithredu
  Canolfan Gwyddor Iechyd Prifysgol Texas – Houston

 • Karen Ruggiero, Ph.D., Cyfarwyddwr, y Swyddfa Cydlynu a Phrosiectau Arbennig
  Mwy o wybodaeth
  Adran Gwasanaethau Iechyd y Wladwriaeth Texas

 • Blake Harris, Ph.D., Cyfarwyddwr Adran Iechyd Meddwl Cyn-filwyr
  Mwy o wybodaeth
  Comisiwn Cyn-filwyr Texas

 • Judy Jarratt, Ed.D, Uwch Gyfarwyddwr Adnoddau Teleiechyd Cynghrair y Campws
  Canolfan Gwyddorau Iechyd Prifysgol Texas Tech

 • Elizabeth Kromrei, Cyfarwyddwr Gwasanaethau, Gwasanaethau Amddiffyn Plant
  Mwy o wybodaeth
  Adran Gwasanaethau Teulu ac Amddiffynnol

 • Mike Maples, Dirprwy Gomisiynydd Gweithredol, System Iechyd a Gofal Arbenigol
  Mwy o wybodaeth
  Comisiwn Iechyd a Gwasanaethau Dynol

 • Roxanne Lackey, Cydlynydd Prosiectau Arbennig
  Swyddfa Ymrwymiad Sifil Texas

 • Megan Molleur, Atwrnai Grant a Gweinyddwr
  Mwy o wybodaeth
  Llys Apeliadau Troseddol

 • Elizabeth Sterling, Cyfarwyddwr Addysg Arbennig
  Mwy o wybodaeth
  Ysgol y Byddar yn Texas

 • John Monk, Swyddog Gweinyddol
  Cyngor Proffesiynau Iechyd (yn cynrychioli Bwrdd Archwilwyr Deintyddol y Wladwriaeth, Bwrdd Fferylliaeth Talaith Texas, Bwrdd Archwilwyr Meddygol Milfeddygol y Wladwriaeth, Bwrdd Optometreg Texas, Bwrdd Nyrsio Texas, a Bwrdd Meddygol Texas)

 • Elizabeth Newlin, MD, Is-gadeirydd Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc
  Consortiwm Gofal Iechyd Meddwl Plant Texas

 • Brittney Nichols, Cyfarwyddwr Gweinyddol, Adran Seiciatreg a Meddygaeth Ymddygiadol
  Mwy o wybodaeth
  Canolfan Gwyddor Iechyd Prifysgol Texas – Tyler

 • Kellie Warren, Psy.D., Cyfarwyddwr Triniaeth Integredig
  Adran Cyfiawnder Ieuenctid Texas

 • Jonas Schwartz, Rheolwr Rhaglen, yr Is-adran Adsefydlu Galwedigaethol
  Mwy o wybodaeth
  Comisiwn Gweithlu Texas

 • Stacy Silverman, Ph.D., Dirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol, Is-adran Ansawdd Academaidd a Gweithlu
  Bwrdd Cydlynu Addysg Uwch Texas

 • Luanne Southern, Cyfarwyddwr Gweithredol
  Consortiwm Gofal Iechyd Meddwl Plant Texas

 • Shandra Sponsler, Dirprwy Reolwr Cangen, Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd
  Adran Filwrol Texas

 • Kristi Taylor, Cyfarwyddwr Gweithredol
  Goruchaf Lys Texas – Comisiwn Barnwrol ar Iechyd Meddwl

 • William Turner, Swyddog Gwybodaeth Gyhoeddus
  Mwy o wybodaeth
  Comisiwn Texas ar Safonau Carchar

 • Julie Wayman, Rheolwr Iechyd Meddwl ac Ymddygiad, Cyswllt Rhyngasiantaethol
  Asiantaeth Addysg Texas

 • John Wilson, Cydlynydd Cymunedol a Ffydd
  Mwy o wybodaeth
  Comisiwn Cyn-filwyr Texas

 • Brandon Wood, Cyfarwyddwr Gweithredol
  Comisiwn Texas ar Safonau Carchar

 • April Zamora, Cyfarwyddwr yr Is-adran Reentry ac Integreiddio
  Adran Cyfiawnder Troseddol Texas – Swyddfa Gywirol Texas ar Droseddwyr â Nam Meddygol neu Feddyliol

 • Chris Varady, Cyswllt Cymheiriaid i Gymheiriaid
  Comisiwn Texas ar Orfodi’r Gyfraith

 • Talk to Someone Now Siaradwch â Rhywun Nawr Talk to Someone Now

  Call

  Choose from a list of Counties below.

  Search by city or zip code.


  Click to Chat
  Click to Text

  Text

  Text HOME to 741741
  Talk to Someone Now