Diverse group of people together

तिमी एक्लो छैनौ।

3,309,000

टेक्सास मा वयस्क हो जीवित
एक मानसिक रोग संग

754,000

टेक्सासका वयस्कहरू गम्भीर भएको छ
आत्महत्या को विचार पछिल्लो वर्ष मा

61%

टेक्सासका वयस्कहरूको जो गत वर्ष मानसिक स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता थियो कुनै पनि प्राप्त गरेन

एउटा प्रदायक खोज्नुहोस्

एउटा प्रदायक खोज्नुहोस्

तल कुञ्जी शब्दहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र सबमिट क्लिक गर्नुहोस्।

टेक्सास राज्यव्यापी व्यवहार स्वास्थ्य समन्वय परिषद

Talk to Someone Now अब कसैसँग कुरा गर्नुहोस् Talk to Someone Now

कल गर्नुहोस्
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Text
Text
गृहलाई पाठ पठाउनुहोस् 1 74१741१