Diverse group of people together

Не си сам.

3,309,000

възрастните в Тексас са жив
с психично заболяване 1.

754,000

възрастните в Тексас са имали сериозни
мисли за самоубийство през изминалата година 1.

61%

на възрастни в Тексас, които са се нуждаели от лечение за психично здраве през последната година не получи нито един 1.

Намерете доставчик

Намерете доставчик

Въведете ключови думи по-долу и кликнете върху изпращане.

Координационен съвет за поведенческо здраве в Тексас

Talk to Someone Now Говорете с някого сега Talk to Someone Now

Обади се
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Чат

Щракнете за чат
Click to Chat
Click to Text
Text
Изпратете HOME на 741741