Diverse group of people together

Bạn không cô đơn.

3,309,000

người lớn ở Texas là cuộc sống
bị bệnh tâm thần 1 .

754,000

người lớn ở Texas đã có
ý nghĩ tự tử trong năm qua 1 .

61%

người lớn ở Texas cần điều trị sức khỏe tâm thần trong năm qua không nhận được bất kỳ 1 .

Tìm nhà cung cấp

eLearning Hub

Trung tâm tài nguyên này được thiết kế để trang bị cho bạn kiến thức, nguồn lực và cảm giác hy vọng cho tương lai – cho chính bạn hoặc cho người khác mà bạn quan tâm.

Hãy xem Trung tâm học tập điện tử của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các tình trạng sức khỏe hành vi phổ biến.

Tìm nhà cung cấp

Nhập các từ khóa bên dưới và nhấp vào gửi.

Hội đồng Điều phối Sức khỏe Hành vi Toàn Tiểu bang Texas

Talk to Someone Now Nói chuyện với ai đó ngay bây giờ Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now