Diverse group of people together

Не си сам.

3,309,000

возрасните во Тексас се живеење
со ментална болест 1.

754,000

возрасните во Тексас имале сериозни
мисли за самоубиство во изминатата година 1.

61%

на возрасни во Тексас на кои им беше потребен третман за ментално здравје во последната година не добил ниту еден 1.

Пронајдете провајдер

Пронајдете провајдер

Внесете клучни зборови подолу и кликнете на испрати.

Координативен совет за однесување во здравството во Тексас

Talk to Someone Now Зборувај со некој сега Talk to Someone Now

Јавете се
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Click to Text
Text
Испратете порака ДОМ до 741741