Diverse group of people together

Non estás só.

3,309,000

adultos en Texas son vivir
cunha enfermidade mental 1.

754,000

adultos en Texas tiveron serios
pensamentos de suicidio no ano pasado 1.

61%

de adultos en Texas que necesitaron tratamento de saúde mental no último ano non recibiu ningunha 1.

Atopar un provedor

Atopar un provedor

Introduce as palabras clave a continuación e fai clic en enviar.

Texas State Behavioral Health Coordinating Council

Talk to Someone Now Fale con alguén agora Talk to Someone Now

Chamar
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Chatear

Fai clic para chatear
Click to Chat
Click to Text
Text
Envíe un mensaje de texto HOME to 741741