Diverse group of people together

Nejsi sám.

3,309,000

dospělí v Texasu jsou živobytí
s duševní nemocí 1.

754,000

dospělí v Texasu to měli vážné
myšlenky na sebevraždu v minulém roce 1.

61%

dospělých v Texasu, kteří v posledním roce potřebovali léčbu duševního zdraví neobdržel žádné 1.

Najděte poskytovatele

Najděte poskytovatele

Níže zadejte klíčová slova a klikněte na Odeslat.

Celostátní rada pro koordinaci zdraví v oblasti chování v Texasu

Talk to Someone Now Promluvte si s někým Talk to Someone Now

Volání
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Povídat si

Klikněte na chat
Click to Chat
Click to Text
Text
Text HOME na 741741