Diverse group of people together

คุณไม่ได้โดดเดี่ยว.

3,309,000

ผู้ใหญ่ในเท็กซัสคือ การดำรงชีวิต
ด้วยความเจ็บป่วยทางจิต 1.

754,000

ผู้ใหญ่ในเท็กซัสมีเรื่องร้ายแรง
ความคิดฆ่าตัวตาย ในปีที่ผ่านมา 1.

61%

ของผู้ใหญ่ในเท็กซัสที่ต้องการการรักษาสุขภาพจิตในปีที่แล้ว ไม่ได้รับใด ๆ 1.

ค้นหาผู้ให้บริการ

ค้นหาผู้ให้บริการ

ป้อนคำหลักด้านล่างแล้วคลิกส่ง

สภาประสานงานด้านพฤติกรรมด้านสุขภาพของรัฐเท็กซัส

Talk to Someone Now คุยกับใครบางคนตอนนี้ Talk to Someone Now

โทร

Choose from a list of Counties below.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now