Diverse group of people together

Du är inte ensam.

3,309,000

vuxna i Texas är levande
med en psykisk sjukdom 1.

754,000

vuxna i Texas har haft allvar
självmordstankar i det senaste året 1.

61%

av vuxna i Texas som behövde mentalvård under det senaste året fick ingen 1.

Hitta en leverantör

Hitta en leverantör

Ange nyckelord nedan och klicka på skicka.

Texas Statewide Behavioral Health Coordinating Council

Talk to Someone Now Prata med någon nu Talk to Someone Now

Ring upp
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Chatt

Klicka för att chatta
Click to Chat
Click to Text
Text
SMS HEM till 741741