Diverse group of people together

Awuwedwa.

3,309,000

abadala eTexas uyaphila
ngokugula ngengqondo 1.

754,000

Abantu abadala eTexas babe nezibi
imicabango yokuzibulala ngonyaka odlule 1.

61%

yabantu abadala eTexas abadinga ukwelashwa kwezempilo yengqondo ngonyaka odlule angitholanga lutho 1.

Thola uMhlinzeki

Thola uMhlinzeki

Faka amagama angukhiye ngezansi bese uqhafaza u-Thumela.

Umkhandlu Wokuxhumanisa Impilo Yezempilo waseTexas

Talk to Someone Now Khuluma Nomuntu Manje Talk to Someone Now

Shayela
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Xoxa

Chofoza ukuze uxoxe
Click to Chat
Click to Text
Text
Thumela umbhalo othi HOME ku- 741741