Diverse group of people together

Nie si sám.

3,309,000

dospelí v Texase sú žijúci
s duševnou chorobou 1.

754,000

dospelí v Texase mali vážne ťažkosti
myšlienky na samovraždu v minulom roku 1.

61%

dospelých v Texase, ktorí v minulom roku potrebovali ošetrenie duševného zdravia nedostal ziadne 1.

Nájdite poskytovateľa

Nájdite poskytovateľa

Nižšie zadajte kľúčové slová a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Štátna koordinačná rada pre zdravie správania v štáte Texas

Talk to Someone Now Porozprávajte sa s niekým Talk to Someone Now

Volajte
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Chat

Kliknite na čet
Click to Chat
Click to Text
Text
Odošlite SMS z DOMA na 741741