Správy a prezentácie

Správy o zdravotnom správaní zverejnené spoločnosťou Celoštátna rada pre koordináciu zdravia v oblasti správania (SBHCC) a 21 štátnych agentúr zastúpených v SBHCC nájdete nižšie. Správy poskytujú verejnosti informácie o službách v oblasti duševného zdravia a užívania návykových látok od výkonu programu po externé podávanie správ o kvalite a ich cieľom je zlepšiť poskytovanie služieb a kvalitu starostlivosti. Správy sú usporiadané na základe 15 oblastí medzier identifikovaných v dokumente Celoštátny strategický plán zdravia v oblasti správania. Sú tu ponúkané so snahou zlepšiť jednoduchosť lokalizácie týchto dôležitých dokumentov.

Prístup k príslušným zdravotným službám v oblasti správania
Koordinácia medzi štátnymi agentúrami
Zdieľané a použiteľné údaje

Talk to Someone Now Porozprávajte sa s niekým Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now