Raportet dhe prezantimet

Raportet e shëndetit të sjelljes të botuara nga Këshilli Koordinues i Shëndetit në të gjithë Shtetin e Sjelljes (SBHCC) dhe 21 agjencitë shtetërore të përfaqësuara brenda SBHCC mund të gjenden më poshtë. Raportet i ofrojnë publikut informacion në lidhje me shëndetin mendor dhe shërbimet e përdorimit të substancave duke filluar nga performanca e programit deri te raportimi i jashtëm i cilësisë dhe synojnë të përmirësojnë ofrimin e shërbimeve dhe cilësinë e kujdesit. Raportet janë organizuar bazuar në 15 fushat e boshllëkut të identifikuar në Plani Strategjik i Shëndetit të Sjelljes në të gjithë vendin. Ato ofrohen këtu në një përpjekje për të përmirësuar lehtësinë e gjetjes së këtyre dokumenteve të rëndësishme.

Aksesi në shërbimet e duhura të shëndetit të sjelljes
Koordinimi ndërmjet Agjencive Shtetërore
Transporti i Konsumatorit dhe Qasja në Trajtim

Talk to Someone Now Bisedoni me dikë tani Talk to Someone Now

Telefononi

Choose from a list of Counties below.


Click to Text

Teksti

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now