Populácie

Ľudia kráčajúci v parku. Pár s kočíkom Starší pár v popredí. Pár so psom v pozadí.

Pokiaľ ide o duševné zdravie, existuje veľa zdrojov. Zúžiť tieto zdroje na zdroje, ktoré sú použiteľné pre konkrétneho jednotlivca, je často ťažké. Nasledujúce stránky majú pomôcť ľuďom nájsť zdroje a informácie, ktoré sú pre nich špecifické. Niektoré skupiny obzvlášť trpia zlými výsledkami duševného zdravia vo vyššej miere v dôsledku faktorov, ako je kultúrna stigma okolo hľadania pomoci, nedostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti, stres menšín a diskriminácia.

Je dôležité, aby jednotlivci patriaci do týchto skupín boli schopní nájsť poskytovateľov s adekvátnym vzdelaním a odbornými znalosťami v práci so svojou konkrétnou populáciou a zdrojmi, ktoré vyvíjajú s ohľadom na svoje potreby.

Tento zoznam nie je komplexný, ale poskytuje niektorým z väčších skupín obyvateľstva užitočné zdroje na získanie potrebnej pomoci v oblasti duševného zdravia.

Talk to Someone Now Porozprávajte sa s niekým Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now