Obyvateľstvo

Ľudia chodiaci v parku. Pár s kočíkom. Senior pár v popredí. Pár so psom v pozadí.

Pokiaľ ide o duševné zdravie, existuje veľa zdrojov. Často je ťažké zúžiť tieto zdroje na zdroje, ktoré sú použiteľné pre konkrétneho jednotlivca. Nasledujúce stránky majú pomôcť ľuďom nájsť zdroje a informácie, ktoré sa ich konkrétne týkajú. Najmä niektoré skupiny trpia zlými výsledkami duševného zdravia vo väčšej miere kvôli faktorom, ako je kultúrna stigma okolo hľadania pomoci, nedostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti, menšinový stres a diskriminácia.

Je dôležité, aby jednotlivci patriaci do týchto skupín boli schopní nájsť poskytovateľov s primeraným školením a odbornými znalosťami v oblasti práce s ich konkrétnou populáciou a prostriedkami vyvinutými s ohľadom na ich potreby.

Tento zoznam nie je komplexný, ale poskytuje niektorým z väčších skupín obyvateľstva užitočné zdroje na získanie potrebnej pomoci v oblasti duševného zdravia.

Talk to Someone Now Porozprávajte sa s niekým Talk to Someone Now

Volajte

Choose from a list of Counties below.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now