Rapporter och presentationer

Rapporter beteendehälsa publicerade av Statewide Behavioral Health Coordinating Council (SBHCC) och de 21 statliga byråerna representerade inom SBHCC finns nedan. Rapporterna förser allmänheten med information om psykisk hälsa och substansanvändningstjänster, allt från programprestanda till extern kvalitetsrapportering, och syftar till att förbättra tjänsteleverans och vårdkvalitet. Rapporterna är organiserade utifrån de 15 klyftor som identifierats i EU Statewide Behavioral Health Strategic Plan. De erbjuds här i ett försök att göra det lättare att hitta dessa viktiga dokument.

Tillgång till lämpliga beteendehälsotjänster

Talk to Someone Now Prata med någon nu Talk to Someone Now

Ring upp
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Chatt

Klicka för att chatta
Click to Chat
Click to Text
Text
SMS HEM till 741741