Spolupráce a iniciatívy

Výbory pre zdravie v oblasti správania, spolupráca a iniciatívy 21 štátnych agentúr zastúpených v Celoštátna koordinačná rada pre zdravie správania (SBHCC) nájdete nižšie. Výbory, spolupráca a iniciatívy sú organizované na základe 15 oblastí medzier identifikovaných v Celoštátny strategický plán v oblasti správania. Výbory, spolupráca a iniciatívy sa tu ponúkajú v snahe uľahčiť lokalizáciu existujúcich štátnych kolaboratívnych snáh.

Prístup k príslušným zdravotným službám v oblasti správania
Kontinuita starostlivosti o jednotlivcov opúšťajúcich okresné a miestne väzenia
Prístup k službám včasnej liečby
Služby prevencie a včasnej intervencie

Talk to Someone Now Porozprávajte sa s niekým Talk to Someone Now

Volajte
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Chat

Kliknite na čet
Click to Chat
Click to Text
Text
Odošlite SMS z DOMA na 741741