Tài nguyên thảm họa


Thông tin Sức khỏe Hành vi Thảm họa

Cung cấp Hỗ trợ Sức khỏe Hành vi Thảm họa

Hỗ trợ của tiểu bang và liên bang có thể có sẵn sau thảm họa để giúp điều phối việc chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sức khỏe hành vi thảm họa. Điều này bao gồm các dịch vụ điều phối quản lý căng thẳng và dịch vụ tư vấn khủng hoảng ở cấp địa phương. Tìm hiểu thêm về hỗ trợ sức khỏe hành vi thảm họa.

Dịch vụ Y tế Hành vi Thảm họa

Các dịch vụ sức khỏe hành vi thảm họa giải quyết các tác động tâm lý, cảm xúc, nhận thức, phát triển và xã hội của thảm họa đối với những người sống sót. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ sức khỏe hành vi thảm họa.

Tổ chức Sức khỏe Hành vi Thảm họa

Hiệp hội tạo điều kiện giao tiếp và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước khác nhau trong và sau khi địa phương, tiểu bang hoặc liên bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sự cố hoặc thảm họa. Tìm hiểu thêm về tập đoàn sức khỏe hành vi thảm họa.

Mạng lưới quản lý căng thẳng do sự cố nghiêm trọng ở Texas

Quản lý căng thẳng sự cố nghiêm trọng là một loại can thiệp khủng hoảng được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cho những người đã trải qua các sự kiện đau thương. Nó được cung cấp cho những người phản ứng đầu tiên, những người phản ứng đầu tiên phi truyền thống, cá nhân, gia đình, nhóm và tổ chức. Các nhóm mạng lưới quản lý căng thẳng sự cố nghiêm trọng luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày. Không tính phí cho dịch vụ này. Tìm hiểu thêm về mạng lưới quản lý căng thẳng sự cố nghiêm trọng Texas.

Làm thế nào để Tôi Nhận được Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Thảm họa?

Đường dây trợ giúp đau khổ do thảm họa của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện (SAMHSA) 1-800-985-5900

Gọi và nhận tư vấn ngay 24/7. Điều này là miễn phí, bí mật, đa ngôn ngữ và có sẵn qua tin nhắn văn bản. Các cơ quan chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc sức khỏe hành vi địa phương trên toàn tiểu bang cũng có đường dây nóng phục vụ khủng hoảng 24/7.

Tìm hiểu thêm về cách nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi do thảm họa


Đường dây Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần COVID-19 trên toàn tiểu bang 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần theo số miễn phí 833-986-1919 .
Nếu bạn xác định là nhân viên tuyến đầu, hãy hỏi về các nhóm hỗ trợ nhân viên tuyến đầu miễn phí, ảo.

Tài nguyên về Coronavirus (COVID-19)

Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas đã phát triển và biên soạn các tài nguyên hữu ích cho cả người dân Texas nhận dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

COVID-19 SharePoint cho nhà cung cấp

SharePoint nhà cung cấp COVID-19 bao gồm thông tin cập nhật liên quan đến COVID-19 để các nhà cung cấp đã ký hợp đồng sử dụng và chia sẻ với khách hàng, bệnh nhân và nhân viên. Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHSC) thường xuyên cập nhật SharePoint khi có thông tin và tài nguyên mới.

Loại thông tin có sẵn trên SharePoint của nhà cung cấp COVID-19

Trang SharePoint của Nhà cung cấp cung cấp thông tin và liên kết đến các trang web được duy trì bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Dịch vụ Y tế Bang Texas, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện và HHSC. Thông tin được sắp xếp theo các loại sau:

  • Cập nhật chung và thông tin
  • Tài nguyên (thông tin Medicaid và Medicare)
  • Đào tạo trực tuyến
  • Thư viện tài liệu (tin nhắn truyền phát)

Làm thế nào để có được quyền truy cập vào SharePoint của nhà cung cấp COVID-19

Các nhà cung cấp có thể truy nhập SharePoint của Nhà cung cấp COVID-19 bằng cách gửi email cho BehavioralHealth_COVID-19@hhsc.state.tx.us.

Đáp lại, bạn sẽ nhận được lời mời qua email trong vòng một đến hai ngày làm việc. Một tổ chức có thể yêu cầu quyền truy cập cho nhiều người bằng cách cung cấp địa chỉ email của họ trong thư. Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi email cho BehavioralHealth_COVID-19@hhsc.state.tx.us

Để biết thêm thông tin và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy truy cập:

Sở Dịch vụ Y tế Tiểu bang Texas

Talk to Someone Now Nói chuyện với ai đó ngay bây giờ Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now