Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung

Biểu trưng SNAP

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) là một chương trình của chính phủ giúp mọi người mua thực phẩm họ cần để có sức khỏe tốt. Trợ cấp SNAP cũng có thể được sử dụng để mua hạt giống trong vườn. Trợ cấp thực phẩm SNAP được đưa vào Thẻ Lone Star và sau đó được sử dụng giống như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tại bất kỳ cửa hàng nào chấp nhận SNAP.

SNAP KHÔNG THỂ được sử dụng cho:

  • thuốc lá
  • đồ uống có cồn
  • các mặt hàng không phải là đồ ăn thức uống
  • hóa đơn thực phẩm chưa thanh toán

Tìm hiểu thêm về SNAP

Để tìm hiểu thêm về giới hạn thu nhập hàng tháng và cách đăng ký, hãy truy cập
Phúc lợi Thực phẩm SNAP

SNAP bao phủ

SNAP có sẵn cho:

  • Các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập miễn là họ đáp ứng các quy tắc của chương trình.
  • Hầu hết người lớn từ 18 đến 49 tuổi không có con trong nhà có thể nhận SNAP chỉ 3 tháng trong thời gian 3 năm. Thời gian trợ cấp có thể dài hơn nếu người đó làm việc ít nhất 20 giờ một tuần hoặc đang tham gia một công việc hoặc chương trình đào tạo. Một số người lớn có thể không phải làm việc để nhận trợ cấp, chẳng hạn như những người bị khuyết tật hoặc đang mang thai.
  • Hầu hết mọi người từ 16 đến 59 tuổi phải tuân theo các quy tắc làm việc để nhận trợ cấp SNAP. Các quy tắc này bao gồm việc một người phải tìm việc hoặc tham gia một chương trình làm việc đã được phê duyệt. Nếu người đó được tuyển dụng, họ không thể nghỉ việc mà không có lý do chính đáng.

Nếu bạn cần giúp đỡ…

Nếu bạn cần trợ giúp hoặc có thắc mắc về ứng dụng của mình, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 2-1-1 hoặc 877-541-7905. Sau khi bạn chọn một ngôn ngữ, hãy bấm phím 2. Nhân viên có thể giúp bạn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Talk to Someone Now Nói chuyện với ai đó ngay bây giờ Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now