Comhoibrithe agus Tionscnaimh

Coistí sláinte iompraíochta, comhoibrithe agus tionscnaimh ó na 21 ghníomhaireacht stáit a bhfuil ionadaíocht acu sa An Chomhairle Comhordaithe Sláinte Iompraíochta ar fud na tíre (SBHCC) le fáil thíos. Eagraítear na coistí, na comhoibrithe agus na tionscnaimh bunaithe ar na 15 réimse bearnaí a shainaithnítear sa Plean Straitéiseach Sláinte Iompraíochta ar fud na tíre. Cuirtear na coistí, na comhoibrithe agus na tionscnaimh ar fáil anseo mar iarracht feabhas a chur ar éascaíocht iarrachtaí comhoibrithe stáit atá ann cheana a aimsiú.

Rochtain ar Sheirbhísí Sláinte Iompraíochta Cuí
Leanúnachas Cúraim do Dhaoine Aonair atá ag imeacht ó Phríosúin Chontae agus Áitiúla
Rochtain ar Sheirbhísí Cóireála Tráthúla
Seirbhísí Cosc agus Idirghabhála Luath

Talk to Someone Now Labhair le Duine éigin Anois Talk to Someone Now

Glaoigh
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Comhrá

Cliceáil chun Comhrá
Click to Chat
Click to Text
Text
Téacs BAILE chuig 741741