Suradnje i inicijative

Odbori za bihevioralno zdravlje, suradnje i inicijative 21 državne agencije zastupljene u Državno koordinacijsko vijeće za zdravstveno ponašanje (SBHCC) možete pronaći u nastavku. Odbori, suradnje i inicijative organizirani su na temelju 15 područja praznina utvrđenih u Strateški plan zdravstvenog ponašanja u cijeloj državi. Ovdje se nude odbori, suradnje i inicijative u nastojanju da se poboljša lako pronalaženje postojećih državnih suradničkih napora.

Pristup odgovarajućim zdravstvenim službama za ponašanje
Kontinuitet skrbi za pojedince koji izlaze iz županijskih i lokalnih zatvora
Pristup uslugama pravodobnog liječenja
Službe za prevenciju i ranu intervenciju

Talk to Someone Now Razgovaraj s nekim sada Talk to Someone Now

Poziv
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
razgovor

Kliknite za chat
Click to Chat
Click to Text
Text
Pošaljite poruku HOME na 741741