Współpraca i inicjatywy

Komitety zdrowia behawioralnego, współpraca i inicjatywy z 21 agencji państwowych reprezentowanych w Stanowa Rada Koordynacyjna ds. Zdrowia Behawioralnego (SBHCC) można znaleźć poniżej. Komitety, współpraca i inicjatywy są zorganizowane w oparciu o 15 obszarów luk zidentyfikowanych w Ogólnostanowy plan strategiczny dotyczący zdrowia behawioralnego. Komitety, współpraca i inicjatywy są tutaj oferowane w celu ułatwienia lokalizacji istniejących wspólnych wysiłków państwa.

Dostęp do odpowiednich behawioralnych usług zdrowotnych
Ciągłość opieki nad osobami opuszczającymi więzienia okręgowe i lokalne
Dostęp do terminowych usług terapeutycznych
Usługi prewencyjne i wczesnej interwencji

Talk to Someone Now Porozmawiaj z kimś teraz Talk to Someone Now

Połączenie
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Czat

Kliknij, aby porozmawiać
Click to Chat
Click to Text
Text
Wyślij SMS o treści HOME do 741741