İşbirlikleri ve Girişimler

Davranışsal sağlık komiteleri, işbirlikleri ve 21 devlet kurumunun girişimleri Eyalet Çapında Davranışsal Sağlık Koordinasyon Konseyi (SBHCC) aşağıda bulunabilir. Komiteler, işbirlikleri ve girişimler, aşağıda belirtilen 15 boşluk alanına göre düzenlenir. Eyalet Çapında Davranışsal Sağlık Stratejik Planı. Komiteler, işbirlikleri ve girişimler, devletin mevcut işbirliği çabalarını konumlandırma kolaylığını artırmak amacıyla burada sunulmaktadır.

Uygun Davranışsal Sağlık Hizmetlerine Erişim
İlçe ve Yerel Hapishanelerden Çıkış Yapan Bireyler İçin Bakımın Sürekliliği
Zamanında Tedavi Hizmetlerine Erişim
Önleme ve Erken Müdahale Hizmetleri

Talk to Someone Now Şimdi Biriyle Konuş Talk to Someone Now

Aramak
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Click to Text
Text
HOME yazıp şu numaraya gönderin: 741741