Barnaamijka Kaalmada Nafaqada

Astaanta SNAP

Barnaamijka Kaalmada Nafaqada (SNAP) waa barnaamij dowladeed oo ka caawiya dadka inay iibsadaan cuntada ay u baahan yihiin si ay u helaan caafimaad wanaagsan. Faa’iidooyinka SNAP sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu iibsado miraha beeraha. Gargaarka cuntada SNAP waxaa la geliyaa Kaarka Lone Star Card ka dibna waxaa loo isticmaalaa sida kaarka amaahda ama kaarka bangiga ee dukaan kasta oo aqbala SNAP.

SNAP MA AWOODO waxaa loo isticmaali karaa:

  • tubaakada
  • cabitaanka khamriga
  • alaab aan ahayn cunto ama cabitaan
  • biilasha cuntada ee taagan

Waxbadan ka baro SNAP

Si aad wax badan uga ogaato xadka dakhliga billaha ah iyo sida loo dalbado booqo
Faa’iidooyinka cuntada ee SNAP

Caymiska SNAP

SNAP ayaa loo heli karaa:

  • Qoysaska iyo shaqsiyaadka dakhligoodu hooseeyo ama dakhligoodu yar yahay inta ay ka helayaan xeerarka barnaamijka.
  • Badanaa dadka waaweyn ee jira 18 ilaa 49 oo aan carruur ku haysan guriga waxay qaadan karaan SNAP keliya 3 bilood muddo 3 sano ah. Muddada dheeftu way sii dheeraan kartaa haddii qofku shaqeeyo ugu yaraan 20 saacadood usbuucii ama uu ku jiro barnaamij shaqo ama tababar. Dadka waaweyn qaarkood lagama yaabo inay shaqeeyaan si ay gunooyin u helaan, sida kuwa itaal darrida qaba ama uurka leh.
  • Badanaa dadka jira 16 ilaa 59 waa inay raacaan qawaaniinta shaqada si ay u helaan dheefaha SNAP. Xeerarkan waxaa ka mid ah in qofku uu shaqo raadsado ama ku jiro barnaamij shaqo oo la ansixiyay. Haddii qofku shaqeeyo, ma joojin karo sabab la’aan.

Haddii aad caawimaad u baahan tahay…

Haddii aad u baahan tahay caawimaad ama aad su’aalo ka qabtid dalabkaaga, fadlan soo wac bilaash 2-1-1 ama 877-541-7905. Kadib markaad doorato luqad, taabo 2. Shaqaalaha ayaa ku caawin kara Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo

Talk to Someone Now Qof Hada Lahadal Talk to Someone Now

Wac

Choose from a list of Counties below.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now