Golaha Isu -duwaha Caafimaadka Hab -dhaqanka ee Gobolka oo dhan

Dad kala duwan oo wada jira

Golaha Isu -duwaha Caafimaadka Hab -dhaqanka ee Gobolka oo dhan horumariyaa, cusboonaysiiyaa, oo kormeeraa fulinta Qorshaha Istaraatiijiyada Istaraatiijiyada Caafimaadka Dhaqanka ee Gobolka Texas oo dhan kaas oo qeexaya dadaal la isku dubariday si wax looga qabto daldaloolada caafimaadka hab dhaqanka ee adeegyada iyo nidaamyada.

Hindise Sharciyeedka (HB) 1, 84aad Sharci dejinta, Fadhiga joogtada ah, 2015, (Qodobka IX, Qeybta 10.04) wuxuu aasaasay Golaha Isuduwaha Caafimaadka Habdhaqanka Gobolka oo dhan (SBHCC). SBHCC waxay ka kooban tahay wakiillo ka socda hay’adaha gobolka ama hay’adaha tacliinta sare ee hela Dakhliga Guud ee adeegyada caafimaadka hab dhaqanka. Sannadkii 2019, SBHCC waxaa lagu duubay Xeerka Dowladda, Cutubka 531.

SBHCC waxaa loo aasaasay si loo hubiyo hab istiraatiiji ah oo gobolka oo dhan u ah adeegyada caafimaadka hab dhaqanka. Waajibaadka asaasiga ah ee SBHCC waxaa ka mid ah:

 • In la sameeyo lana kormeero hirgelinta qorshe istiraatiijiyadeed oo caafimaadka hab dhaqanka ah oo shan sano ah
 • Samee soo-jeedin kharash bixin caafimaad hab-dhaqan sanadle ah oo isku-dubaridan
 • Si sanadle ah u daabac liiska alaabooyinka la cusbooneysiiyey ee barnaamijyada caafimaadka hab dhaqanka iyo adeegyada ay maalgeliso gobolka

In kasta oo Guddiga Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha (HHSC) ay kormeeraan howlaha SBHCC, haddana howlaha iyo waajibaadka SBHCC waxay ku sii kordhayaan HHSC ee la xisaabtanka lala wadaago madaxda hay’adaha iyo hay’adaha tacliinta sare oo ka kooban SBHCC, iyo ugu dambeyn, Sharci dejinta Texas.

Eeg macluumaadka hadda ku saabsan Wakhtiyada shirarka Golaha Isuduwaha Caafimaadka Dabeecadda Gobolka oo dhan iyo dhacdooyinkii kale ee ugu dambeeyay ee golaha.

Xubnaha

 • Brooke Boston, Agaasimaha Barnaamijyada
  Waaxda Guriyeynta iyo Arrimaha Bulshada ee Texas

 • Scott Ehlers, Agaasimaha Hagaajinta Difaaca Dadweynaha
  Macluumaad Dheeraad ah
  Xafiiska Maamulka Maxkamada / Guddiga Difaaca Dadka Saboolka ah ee Texas

 • Andrew Friedrichs, Maamulaha Barnaamijyada Caddaaladda
  Xafiiska Gudoomiyaha

 • Sonja Gaines, Ku -xigeenka Madaxa Fulinta ee Caafimaadka Hab dhaqanka iyo Adeegyada IDD
  Macluumaad Dheeraad ah
  Guddiga Caafimaadka iyo Adeegyada Dadweynaha

 • Stephen Glazier, Madaxa Sarkaalka Hawlgalka
  Xarunta Sayniska Caafimaadka ee Jaamacadda Texas – Houston

 • Sydney Minnerly, Agaasimaha, Xafiiska Falanqaynta Xogta iyo Mashaariicda Gaarka ah ee DSHS
  Macluumaad Dheeraad ah
  Waaxda Adeegyada Caafimaadka Gobolka Texas

 • Blake Harris, Ph.D., Agaasimaha Waaxda Caafimaadka Maskaxda ee Ciidamadii Hore
  Macluumaad Dheeraad ah
  Texas Veterans Commission

 • Nancy Treviño, Ph.D., Agaasimaha Hindisaha Caafimaadka Dhimirka ee Texas Tech
  Xarunta Sayniska Caafimaadka ee Jaamacadda Texas Tech

 • Elizabeth Kromrei, Agaasimaha Adeegyada, Adeegyada Ilaalinta Carruurta
  Macluumaad Dheeraad ah
  Waaxda Adeegyada Qoyska iyo Ilaalinta

 • Scott Schalchlin, Ku-xigeenka Guddoomiyaha Fulinta, Caafimaadka iyo Nidaamka Daryeelka Gaarka ah
  Macluumaad Dheeraad ah
  Guddiga Caafimaadka iyo Adeegyada Dadweynaha

 • Roxanne Lackey, Isuduwaha Mashaariicda Gaarka ah
  Xafiiska Ballanqaadka Madaniga ee Texas

 • Alexander Comsudi, Garyaqaanka Deeqaha iyo Maamulaha
  Macluumaad Dheeraad ah
  Maxkamadda Rafcaanka Dambiyada

 • Ashley O’Niell, Iskuduwaha Fayoqabka Caafimaadka Maskaxda ee Ku Salaysan Dugsiga ee Dugsiga Dhagoolayaasha Texas
  Macluumaad Dheeraad ah
  Texas School for the Deaf

 • John Monk, Sarkaalka Maamulka
  Golaha Xirfadaha Caafimaadka (oo matalaya Guddiga Gobolka ee Baarayaasha Ilkaha, Guddiga Farmashiyaha ee Gobolka Texas, Guddiga Baadhayaasha Caafimaadka Xoolaha, Guddiga Optometry Texas, Guddiga Kalkaalisada Texas, iyo Guddiga Caafimaadka Texas)

 • Brittney Nichols, Agaasimaha Maamulka, Waaxda Cilmi -nafsiga iyo Daaweynta Dabeecadda
  Macluumaad Dheeraad ah
  Xarunta Sayniska Caafimaadka ee Jaamacadda Texas – Tyler

 • Evan Norton, Psy.D., Agaasimaha Daaweynta Isku-dhafka ah
  Waaxda Caddaaladda Dhallinyarada Texas

 • Jonas Schwartz, Maamulaha Barnaamijka, Qeybta Dhaqancelinta Xirfadaha
  Macluumaad Dheeraad ah
  Guddiga Shaqaalaha Texas

 • Stacy Silverman, Ph.D., Ku -xigeenka Kaaliyaha Wakiilka, Tayada Tacliinta iyo Qaybta Shaqaalaha
  Guddiga Iskuduwaha Tacliinta Sare ee Texas

 • Luanne Southern, Agaasimaha Fulinta
  Dalladda Daryeelka Caafimaadka Maskaxda Ilmaha ee Texas

 • Robin Sontheimer, Agaasimaha Caafimaadka Cilmi-nafsiga, Xafiiska Dhakhaatiirta Gobolka ee Waaxda Milatariga Texas
  Waaxda Milatariga Texas

 • Kristi Taylor, Agaasimaha Fulinta
  Maxkamadda Sare ee Texas – Guddiga Garsoorka ee Caafimaadka Maskaxda

 • William Turner, Sarkaalka Warfaafinta Dadweynaha
  Macluumaad Dheeraad ah
  Guddiga Texas ee Heerarka Jeel

 • Julie Wayman, Maareeyaha Caafimaadka Maskaxda iyo Dabeecadda, Xiriiriyaha Dhexdhexaadinta
  Wakaaladda Waxbarashada Texas

 • Brandon Wood, Agaasimaha Fulinta
  Guddiga Texas ee Heerarka Jeel

 • April Zamora, Agaasimaha Waaxda Dib -u -Celinta iyo Is -dhexgalka
  Waaxda Caddaaladda Dambiyada ee Texas – Xafiiska Asluubta Texas ee Dembiilayaasha leh Naafada Caafimaadka ama Maskaxda

 • Chris Varady, Isku -duwaha Iskuduwaha
  Guddiga Texas ee Dhaqangelinta Sharciga

 • Trina Ita, Madaxa Istaraatiijiyadda Caafimaadka Dhaqanka ee DFPS
  Macluumaad Dheeraad ah
  Waaxda Adeegyada Qoyska iyo Ilaalinta

 • Talk to Someone Now Qof Hada Lahadal Talk to Someone Now

  Call

  Choose from a list of Counties below.

  Search by city or zip code.


  Click to Chat
  Click to Text

  Text

  Text HOME to 741741
  Talk to Someone Now