Umkhandlu Kazwelonke Wokuxhumanisa Impilo

Iqembu labantu abahlukahlukene ndawonye

Umkhandlu Kazwelonke Wokuxhumanisa Impilo ithuthukisa, ivuselele, futhi yengamele ukusetshenziswa kwe- Uhlelo lwe-Texas Statewide Behavioral Health Strategic echaza umzamo ohlanganisiwe wokubhekana nezikhala zokuziphatha kwezinsizakalo ezinhlelweni nasezinhlelweni.

I-House Bill (HB) 1, Isishayamthetho sama-84, iSeshini Ejwayelekile, 2015, (Isigaba IX, Isigaba 10.04) sisungule uMkhandlu Kazwelonke Wokuziphatha Ngokuziphatha (SBHCC). I-SBHCC yakhiwa ngabamele izinhlaka zombuso noma izikhungo zemfundo ephakeme ezithola iMali Engenayo yezinsizakalo zezempilo zokuziphatha. Ngo-2019, i-SBHCC yahlanganiswa kuKhodi Kahulumeni, Isahluko 531.

I-SBHCC yasungulwa ngenhloso yokuqinisekisa indlela esetshenziswayo yezwe lonke yezinsizakalo zezempilo zokuziphatha. Imisebenzi esemqoka ye-SBHCC ifaka phakathi:

 • Thuthukisa futhi ubheke ukuqaliswa kohlelo lwamasu lokuziphatha lokuziphatha lokuziphatha lweminyaka emihlanu
 • Thuthukisa iziphakamiso zokusetshenziswa kwezimali zokuziphatha ezihlelekile zomhlaba wonke ngonyaka
 • Njalo ngonyaka shicilela uhlu olusha lwezinhlelo zezempilo kanye nezinsizakalo ezixhaswa nguhulumeni

Yize iKhomishini Yezempilo Nezemisebenzi Yabantu (i-HHSC) yengamela ukusebenza kwe-SBHCC, imisebenzi nemisebenzi ye-SBHCC yandiswa ngokuhlola kwe-HHSC ngokuziphendulela okwabiwe ezinhlokweni zama-ejensi nezikhungo zemfundo ephakeme ezibandakanya i-SBHCC, futhi ekugcineni, Isishayamthetho saseTexas.

Bona imininingwane yamanje mayelana ne- Izikhathi zomhlangano woMkhandlu Kazwelonke Wokuziphatha Ngokuziphatha kanye nezinye izenzakalo ezisezingeni lomkhandlu.

Amalungu

 • Brooke Boston, uMqondisi Wezinhlelo
  UMnyango Wezezindlu Nezomphakathi waseTexas

 • Scott Ehlers, uMqondisi Wezokuthuthukiswa Kwezokuvikela Komphakathi
  Imininingwane engaphezulu
  Ihhovisi Lokuphathwa Kwezinkantolo / IKhomishini Yezokuvikela Ehlupheka YaseTexas

 • Andrew Friedrichs, Umphathi Wezinhlelo Zobulungiswa
  IHhovisi Lombusi

 • Sonja Gaines, MBA, Deputy Executive Commissioner of Behavioral Health and IDD Services
  More Info
  Texas Health and Human Services Commission (HHSC)

 • Stephen Glazier, u-FACHE, oyi-Chief Operating Officer
  Isikhungo se-University of Texas Health Science – eHouston

 • Manda Hall, MD, uKhomishani Ohlangene, Uphiko Lwezokuthuthukiswa Kwezempilo Yomphakathi
  Imininingwane engaphezulu
  UMnyango Wezempilo kaHulumeni waseTexas

 • Blake Harris, Ph.D., Director of the Veterans Mental Health Department
  More Info
  Texas Veterans Commission

 • Judy Jarratt, Ed.D, LPC, CSC, Umqondisi Omkhulu weCampus Alliance Telehealth Resources
  Isikhungo Sezesayensi Yezempilo saseTexas Tech

 • Elizabeth Kromrei, Director of Services, Child Protective Services
  More Info
  Department of Family and Protective Services

 • Mike Maples, Deputy Executive Commissioner, Health and Specialty Care System
  More Info
  Health and Human Services Commission (HHSC)

 • Tiffany Maybank, Umxhumanisi Wamaphrojekthi Akhethekile
  Texas Civil Commitment Office

 • Megan Molleur, Ummeli Wesibonelelo
  kanye noMqondisi
  Imininingwane engaphezulu
  Ukudluliswa Kwecala Kwenkantolo

 • John Monk, Isikhulu Esiphethe
  UMkhandlu Wobuchwepheshe Bezempilo (omele iBhodi Yombuso Wabahloli Bamazinyo, Texas State Board of Pharmacy, iBhodi Yezwe Labahloli Bezilwane, Texas Optometry Board, iTexas Board of Nursing, neTexas Medical Board)

 • Elizabeth Newlin, MD, iSekela likaSihlalo Wezengqondo Nezingane
  Texas Child Mental Health Care Consortium

 • Brittney Nichols, uLPC-S, Umqondisi Wezokuphatha, uMnyango Wezengqondo Nezokwelapha
  Imininingwane engaphezulu
  Isikhungo se-University of Texas Health Science – iTyler

 • Lori Robinson, Ph.D., Umqondisi Wezokwelapha Ezihlanganisiwe
  UMnyango Wezobulungiswa Bentsha waseTexas

 • Jonas Schwartz, iMenenja Yohlelo, Uphiko Lwezokuvuselelwa Kwezobuciko
  Imininingwane engaphezulu
  IKhomishini Yezabasebenzi yaseTexas

 • Stacy Silverman, Ph.D., Iphini Likamsizi Wekhomishani, Uphiko Lwezemfundo Nesigaba Sabasebenzi
  IBhodi Yokuxhumanisa Imfundo Ephakeme yaseTexas

 • Luanne Southern, Umqondisi Omkhulu
  Texas Child Mental Health Care Consortium

 • Shandra Sponsler, iPhini leMenenja yeGatsha, Izinsizakalo Zokuxhaswa Komndeni
  Umnyango Wezempi waseTexas

 • Kristi Taylor, uMqondisi oMkhulu
  INkantolo Ephakeme yaseTexas – IKhomishani Yezomthetho Yezempilo Yengqondo

 • William Turner, Uchwepheshe Wezocwaningo II, Isikhulu Sezokwazisa Somphakathi
  Imininingwane engaphezulu
  IKhomishini yaseTexas Yezindinganiso Zasejele

 • Julie Wayman, Umphathi Wezempilo Wengqondo Nokuziphatha, Ukuxhumana Kwangaphakathi
  Texas Education Agency

 • John Wilson, Community and Faith-Based Coordinator
  More Info
  Texas Veterans Commission

 • April Zamora, Umqondisi Wophiko Lokungena Nokuhlanganiswa
  UMnyango Wezobulungiswa Kwezobugebengu eTexas – Ihhovisi Lokuhlunyeleliswa Kwezimilo eTexas Kwabenzi Bezifo Abanezinkinga Zezokwelapha noma Zengqondo

 • Talk to Someone Now Khuluma Nomuntu Manje Talk to Someone Now

  Call

  Choose from a list of Counties below.

  Search by city or zip code.


  Click to Text

  Text

  Text HOME to 741741
  Talk to Someone Now