Suicide

Abantu ababili abahleli. Umuntu onesandla ehlombe lomuntu, indoda enezandla ezimboza ingxenye yobuso bayo.

Uma wena noma othile omaziyo nisenkingeni njengamanje, shayela ku-911, hamba uye esibhedlela esiseduze, noma shayela ulayini Kazwelonke Wokuvimbela Ukuzibulala ngokudayela okuthi 988 kokubili isiNgisi neSpanishi. Uma ungumakadebona, cindezela u-1. Abantu abayizithulu, abangezwa kahle, noma abangezwa bangathinta i-Lifeline nge-TTY ngokudayela ku -711 bese kuba ngu-988. Kunabantu abazimisele nabakulungele ukukusiza noma obathandayo.

Imizamo yokuzibulala ayiqhutshwa yisisusa esisodwa kuwo wonke umuntu. Kwabanye, ukuzibulala kuthathwa njengesixazululo sobuhlungu obungapheli obungokomzwelo noma bomzimba. Ngezinye izikhathi, umuntu angazizwa ekhungathekile futhi engakwazi ukuxazulula izehlakalo zempilo ezingezinhle. Kwabanye, ukuzama ukuzibulala kungaba yindlela yokudlulisa kwabanye ukuhlupheka kwabo okukhulu kanye nobucayi besidingo sabo. Izikhathi eziningi, umuntu ocabanga ukuzibulala uphila nesimo sempilo yengqondo, njenge ukudana noma ukuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo . Yonke imizamo yokuzibulala kufanele ithathwe ngokungathi sína, futhi kufunelwe usizo olufanele.

Ukuzibulala kuyanda emhlabeni jikelele, okucishe kube yisigidi sabantu abafa minyaka yonke. Izinga lokuzibulala lenyuke ngaphezulu kuka-30% eminyakeni engama-20 edlule, kwathi ngo-2016, ukuzibulala kwaba imbangela yesibili yokufa phakathi kweminyaka eyi-10-34 1 . Kule minyaka eyishumi edlule, amanani ezingane ezilaliswe esibhedlela ngenxa yemicabango yokuzibulala noma izindlela zokuziphatha ziye zaphindeka kabili.

Lokhu kukhula kwamazinga okuzibulala kudinga ukuthi ngamunye wethu abhekisise indlela abantu esibaziyo nesibathandayo ababhekana ngayo nempilo. Ukuthi impilo yomuntu ibukeka iyinhle ngaphandle akusho ukuthi konke kuhamba kahle ezikhathini zabo eziyimfihlo kakhulu.

Izimpawu Zokuxwayisa Zokuzibulala


Kungafaka izitatimende ezinjengalezi:

 • “Ngifuna ukuzibulala”
 • “Ngifisa sengathi ngabe ngifile”
 • “Ngizizwa ngingenathemba”
 • “Asikho isizathu sokuphila”
 • “Ngifuna kuphela ubuhlungu buphele”
 • “Ngiwumthwalo omkhulu”
 • “Ngizizwa ngibhajwe”

Kungafaka phakathi izindlela zokuziphatha, ezinjengalezi:

 • Ukufuna ukufinyelela kuzindlela zokuzibulala (amaphilisi, isikhali)
 • Ukusetshenziswa ngokweqile kotshwala noma izidakamizwa
 • Ukunikeza izinto eziyigugu
 • Ukushayela abanye ukuthi bavalelise
 • Ukukhuluma noma ukubhala ngokufa
 • Ukuzihlukanisa nabanye
 • Ukuhoxa emisebenzini
 • Ukucwaninga izindlela zokufa ngokuzibulala

Uma ubona ukuthi othile usho izitatimende ezinjengalezi noma eqala ukuzibandakanya kulezi zindlela zokuziphatha, kubalulekile ukuthi ubabuze ukuthi baqhuba kanjani. Ukuqala ingxoxo evulekile futhi ubuze ngqo ukuthi ngabe umuntu othile ucabanga ukuzibulala akunyusi amathuba okuthi umuntu azame ukuzibulala futhi kungasindisa impilo yakhe.

Uma uhlangabezana nobunzima bokuthola ukunakekelwa noma uma unezinkinga ngohlelo lwakho lwezempilo, i- Umnyango Womshuwalense waseTexas kanye ne- IHhovisi LeKhomishini Yezempilo Nemisebenzi Yabantu yaseTexas lika-Ombudsman kungenzeka ukwazi ukusiza. Bangakusiza nokuthi ufunde kabanzi ngamalungelo akho.


Imithombo

 1. I-CDC: Inombolo emfushane yedatha ye-NCHS 309, Juni 2018
  https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db309.htm
Izinsiza zokuzibulala

Funda kabanzi ngokuzibulala nezinye izimo zempilo zokuziphatha e-eLearning Hub yethu. Izifundo ezisheshayo, ezifundisayo zenzelwe ukukuhlomisa ngolwazi, izinsiza kusebenza, nethemba ngekusasa – lakho noma lomunye umuntu omkhathalelayo.

Vakashela i-eLearning Hub

Talk to Someone Now Khuluma Nomuntu Manje Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now