Ukuphazamiseka KweBipolar

Amadoda amabili abukeka ngokufana ahleli kusofa. Indoda eyodwa inezandla ezandleni, enye iyamamatheka.

Ukuphazamiseka kwe-bipolar yisimo sempilo yengqondo. Abantu abanesifo se-bipolar banokuguquguquka kwemizwelo, kusukela ekuzizweleni ngokujabula okungaphezulu noma phezulu (manic) noma ukuzizwa uphansi ngendlela emangalisayo futhi ucindezelekile. Lokhu kushintshashintsha kwemizwa kwenzeka noma ngabe kwenzekani empilweni yomuntu. Izinguquko zemizwa zingaze zixubeke ukuze umuntu ezwe eyindoda futhi ecindezelekile ngasikhathi sinye. Ukushintsha kwemizwelo kungathatha izinsuku kuya ezinyangeni, ngisho neminyaka futhi kungathinta ukucabanga kwabantu, ukusebenza kwabo, nemisebenzi yabo yansuku zonke. Ucwaningo Lomhlaba Lomthwalo Wezifo ngonyaka wezi-2013 lwathola ukuthi iBipolar I no-II zenzeka cishe kubantu abangu-1.2% 1 .

Imbangela ngqo yeBipolar Disorder ayaziwa, kepha izakhi zofuzo, imvelo, ukwakheka kobuchopho, kanye namakhemikhali kungadlala indima. Imiphumela evela ocwaningweni lokucwaninga ikhombisile ukuthi abantu abaneziqu zokuqala ezihlobene nalesi simo, njengomzali noma ingane yakini, banamathuba aphezulu okuba nalesi sifo. Yize abantu abanomzali noma ingane yakini enesifo sokuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo kungenzeka ukuthi nabo bazenzele lesi sifo, iningi labantu elinomlando womndeni wesifo se-bipolar ngeke likule ukugula. Izici zemvelo ezinjengokuxineka nokuhlukumezeka nazo zingaba yingxenye ekuthuthukiseni ukuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo.

Izimpawu Nezimpawu Ezijwayelekile Zokuphazamiseka Kwengqondo


UMania

 • Ukungafisi
 • Ukukhuluma
 • Amandla aphezulu
 • Ukungalali noma izinkathi zamandla aphezulu ngokungavamile
 • I-Euphoria
 • Ukuthukuthela
 • Ukuqina noma intukuthelo
 • Ubudedengu

Depression

 • Imizwa eqhubekayo yokudabuka, yokukhathazeka noma “engenalutho”
 • Ukuphela kwamandla
 • Ukuntuleka kokuhlushwa
 • Imizwa yecala, ukungabi nalutho noma ukungasizi
 • Ukuzizwa uthukuthele noma ucasukile
 • Ukwanda komuzwa wecala
 • Izinguquko ekudleni noma ekulaleni – zanda noma zehla
 • Ukungabi nentshisekelo kwimisebenzi ebithokozelwa phambilini
 • Imizwa yokuphelelwa yithemba
 • Imizwa nemicabango yokufuna ukufa
 • Ukuzilimaza noma ukuzibulala

Ifana nezinye izimo zempilo yengqondo ezifana ukudana futhi ukukhathazeka , alukho ucwaningo oluthile lwegazi noma ucwaningo lwezithombe olungatshela umuntu ukuthi unenkinga yokuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo. Ukuhlangana nezimpawu eziqeqeshiwe nezokuxoxa kuyisinyathelo sokuqala esibheke ekuxilongweni. Isimo singadida futhi sibe buhlungu kulabo abahlala naso, nakwabathandekayo babo. Ngenhlanhla, kukhona ukwelashwa nezinye izinketho zokusiza abantu ukuphatha lesi simo.

Into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu aqhubekele phambili nalesi simo ithemba. Ithemba umuzwa wokuthi kunekusasa elingafinyeleleka nokuthi kungenzeka uzuze leli kusasa. Ngezinye izinsuku, umuntu one-bipolar disorder angakwazi ukuzizwa ethemba eyedwa. Abanye, bangadinga ukwesekwa noma usizo lomuntu abamthandayo noma umuntu obakhathalelayo ukubakhumbuza ukuthi leli themba lingenzeka.

Yize lungekho ikhambi lalesi simo, abaningi abaphila nesifo se-bipolar bayakwazi ukuqhubeka nokuphila okugcwele, okunenjongo, nokuphumelelayo. Ukuphila ngempumelelo nalesi sifo kudinga amakhono amaningi, njengokusebenzela ukuhlala uxhumekile kwabanye, ukuhlala usesikhathini ngemfundo maqondana nesimo nokwelashwa, nokubeka inqubo enempilo.

Uma uhlangabezana nobunzima bokuthola ukunakekelwa noma uma unezinkinga ngohlelo lwakho lwezempilo, i- Umnyango Womshuwalense waseTexas kanye ne- IHhovisi LeKhomishini Yezempilo Nemisebenzi Yabantu yaseTexas lika-Ombudsman kungenzeka ukwazi ukusiza. Bangakusiza nokuthi ufunde kabanzi ngamalungelo akho.


Imithombo

 1. UFerrari AJ, uStockings E, uKhoo JP, et al. Ukudlanga kanye nomthwalo wokuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo: okutholwe ku-Global Burden of Disease Study 2013. Ukuphazamiseka KweBipolar. 2016; 18: 440-50.
  https://onlinelibrary.wiley.com/servlet/linkout?suffix=null&dbid=8&doi=10.1111%2Fbdi.12609&key=27566286
Izinsiza ze-Bipolar Disorder

Funda kabanzi mayelana ne-Bipolar Disorder nezinye izimo zempilo zokuziphatha e-eLearning Hub yethu. Izifundo ezisheshayo, ezifundisayo zenzelwe ukukuhlomisa ngolwazi, izinsiza kusebenza, nethemba ngekusasa – lakho noma lomunye umuntu omkhathalelayo.

Vakashela i-eLearning Hub

Talk to Someone Now Khuluma Nomuntu Manje Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now