Bipolär sjukdom

Två liknande ser män som sitter på soffan. En man med huvudet i händerna, en man ler.

Bipolär sjukdom är ett psykiskt tillstånd. Människor med bipolär sjukdom har humörsvängningar, från att känna sig ovanligt glada eller höga (maniska) eller känna sig otroligt låga och deprimerade. Dessa humörsvängningar händer oavsett vad som händer i en människas liv. Stämningsförändringarna kan till och med bli blandade så att en person kan känna sig manisk och deprimerad samtidigt. Humörsvängningar kan pågå dagar till månader och till och med år och kan påverka människors tänkande, funktion och vardagliga aktiviteter. Den globala bördan av sjukdomsstudien 2013 fann att bipolär I och II förekommer i cirka 1,2% av befolkningen 1.

Den exakta orsaken till bipolär sjukdom är okänd, men genetik, miljö, hjärnstruktur och kemi kan spela en roll. Resultat från forskningsstudier har visat att personer som har en första graders släkting med tillståndet, som en förälder eller syskon, har högre sannolikhet för att få sjukdomen. Även om personer med en förälder eller syskon med bipolär sjukdom är mer benägna att utveckla sjukdomen själva, kommer de flesta med en familjehistoria av bipolär sjukdom inte att utveckla sjukdomen. Miljöfaktorer som stress och trauma påverkar också troligen utvecklingen av bipolär sjukdom.

Vanliga tecken och symtom på bipolär sjukdom


Mani

 • Impulsivitet
 • Talkativeness
 • Hög energi
 • Sömnlöshet eller perioder med ovanligt hög energi
 • Eufori
 • Irritation
 • Ögon eller ilska
 • Övermod

Depression

 • Ihållande ledsen, orolig eller ”tom” stämning
 • Förlust av energi
 • Koncentrationsbrist
 • Känslor av skuld, värdelöshet eller hjälplöshet
 • Känsla av upprördhet eller irritation
 • Ökad skuldkänsla
 • Förändringar i aptit eller sömn – öka eller minska
 • Brist på intresse för tidigare roliga aktiviteter
 • Känslor av hopplöshet
 • Känslor och tankar om att vilja dö
 • Självskada eller självmordsbeteende

Liknar andra psykiska tillstånd som depression och ångest , det finns inget specifikt blodprov eller avbildningsstudie som kan berätta för någon om de har bipolär sjukdom. Att träffa en professionell och diskutera symtom är det första steget mot en diagnos. Villkoret kan vara förvirrande och smärtsamt för dem som lever med det, liksom för deras nära och kära. Lyckligtvis finns det behandlingar och andra alternativ för att hjälpa människor att hantera tillståndet.

Det viktigaste elementet för en person att gå vidare med tillståndet är hopp. Hopp är känslan av att det finns en uppnåelig framtid och att det är möjligt att uppnå denna framtid. Vissa dagar kan en person med bipolär sjukdom känna sig hoppfull på egen hand. Andra, de kan behöva stöd eller hjälp av en älskad eller någon som bryr sig om dem för att påminna dem om att detta hopp är möjligt.

Även om det inte finns något botemedel mot tillståndet, kan många som lever med bipolär sjukdom driva full, meningsfulla och framgångsrika liv. Att leva framgångsrikt med sjukdomen kräver ett antal färdigheter, som att arbeta med att hålla kontakten med andra, hålla sig uppdaterad om utbildning om tillstånd och behandling och skapa en hälsosam rutin.


Källor

 1. Ferrari AJ, Strumpor E, Khoo JP, et al. Förekomsten och bördan av bipolär sjukdom: resultat från Global Burden of Disease Study 2013. Bipolär oordning. 2016; 18: 440-50.
  https://onlinelibrary.wiley.com/servlet/linkout?suffix=null&dbid=8&doi=10.1111%2Fbdi.12609&key=27566286

Talk to Someone Now Prata med någon nu Talk to Someone Now

Ring upp

Choose from a list of Counties below.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now