Användning av ämnen

man in chair in front of computer with blank screen, note book, cup of coffee holding head with right hand

Substansanvändning kan drabba människor från alla samhällsskikt och alla åldersgrupper. De påverkar både dem som har problem med ämnesanvändning och vänner, familj, kollegor och kamrater i sina liv. De 2018 National Survey on Drug Use and Health rapporterar att cirka 20,3 miljoner individer 12 och äldre hade en missbruksstörning 2018 1.

När vi använder termen missbruksstörning , vi pratar om den officiella termen för vad som allmänt erkänns i samhället som ”missbruk”. Inte alla människor som använder ämnen har en substansanvändning. Substansanvändningssyndrom kan orsaka problem i beteende, relationer och känslomässiga svar.

Människor som kämpar för missbruksmissbruk måste omges av människor med stödjande attityder och handlingar. Detta börjar med var och en av oss individuellt. Vi kan vara rösten till hopp, uppmuntran och stöd för människor som kämpar med missbruk. För dem som brottas med problem relaterade till substansanvändning är hopp och återhämtning möjliga.

Behandling handlar inte bara om att minska eller avsluta användningen av ämnen. Det handlar också om en långsiktig rörelse mot återhämtning. Återhämtning är en förändringsprocess där människor går mot sin fulla potential. Behandlingen ser på personen som helhet och hur de kan förbättra sin livskvalitet och delta i samhället på sätt som är meningsfulla för dem. Hopp och motståndskraft är möjliga. Hopp betyder att tro att var du är idag inte är där du kommer att vara för alltid. Återhämtning är olika för varje person och en persons mål är inte andras.

Outreach-, screening-, utvärderings- och remisscentra (OSAR) kan vara den första kontaktpunkten för personer som söker tjänster för missbruk av missbruk. Invånare i Texas som söker tjänster och information kan kvalificera sig för tjänster baserat på behov. OSAR finns nu på lokala myndigheter för psykisk hälsa eller beteendehälsa i alla 11 Texas Health and Human Service-regioner. Sök efter din lokal OSAR här.

Vanliga tecken och symtom på ämnen


Ämnesanvändningen innehåller en mängd olika ämnen, och vissa av dessa skiljer sig mycket från varandra. Det är därför de fysiska tecknen och symtomen på att använda ämnen kommer att förändras beroende på ämnet. Substansanvändning har dock vanliga beteendessymptom. Några tecken och symtom på all substansanvändning är:

  • Har intensiva uppmaningar att använda ämnen
  • Behöver mer av ämnet för att få samma effekt (tolerans)
  • Spenderar mycket tid på att tänka på ämnet (hur det känns, var / när / hur man får mer, etc.)
  • Har problem med att stoppa användningen, även om personen vill
  • Förändringar i sömn eller aptit (för mycket eller för lite)
  • Har en negativ fysisk reaktion (tillbakadragande) om du slutar använda ämnet (känner sig skakig, yr, deprimerad, kraftig svettning, huvudvärk, magbesvär etc.)

Källor

  1. SAMHSA: Viktiga ämnen och indikatorer för mental hälsa i USA: Resultat från 2018 National Survey on Drug Use and Health Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2018 National Survey on Drug Use and Health.
    https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/cbhsq-reports/NSDUHNationalFindingsReport2018/NSDUHNationalFindingsReport2018.pdf

Talk to Someone Now Prata med någon nu Talk to Someone Now

Ring upp
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Chatt

Klicka för att chatta
Click to Chat
Click to Text
Text
SMS HEM till 741741