Barn

Två vuxna håller händerna på ett barn, alla i soffan, talar till en person med penna och papper

1 av 4 barn kommer att ha en psykisk sjukdom under barndomen 1 .

Barn, precis som vuxna, kan och lever med symptom på psykiska hälsotillstånd. Nationell statistik visar att ett av fyra barn kommer att ha en psykisk sjukdom under barndomen. Som vuxna kan vi ägna stor uppmärksamhet åt barns humör, känslor och beteenden för att veta när de kan behöva psykisk hälsa. Barn som diagnostiserats och behandlas tidigt är mer benägna att få en bättre livskvalitet hemma och i sina samhällen.

Symtom kan vara svåra att märka hos barn, eftersom de inte alltid ser ut som hos vuxna. Ofta manifesterar symtom på psykiska tillstånd hos barn som förändringar i beteendet eftersom små barn inte kan formulera med sina ord hur de känner eller vad de tänker.

Vanliga tecken och symtom på psykisk hälsa hos barn


  • Mardrömmar
  • Våldsamt / aggressivt beteende
  • Täta tantrums som inte är typiska för deras ålder
  • Förändring i skolprestanda
  • Sängvätning vid tidigare toalettutbildning / bortom normal ålder
  • Överdriven oro / undvikande av livsaktiviteter
  • Alltför trotsande / olydigt beteende

Även om detta är några vanliga symtom, kommer inte alla barn att ha samma symtom. Det är viktigt att märka förändringar från barnets typiska beteende.

Barnmisshandel

Barnmisshandel omfattar fyra huvudkategorier: fysiska övergrepp, försummelse, sexuella övergrepp och känslomässiga övergrepp. Det är viktigt att känna igen tecken och symtom av de olika typerna av övergrepp mot barn. Om du misstänker någon form av övergrepp mot barn är det Texas lag att rapportera det för att skydda barnet[Texas Family Code Section 261.101 (a)] . Underlåtenhet att rapportera misstänkt barnmisshandel är ett brott.

Om du misstänker att barnmisshandel inträffar, vänligen rapportera till Department of Family Protective Services genom att ringa 24-timmars, kostnadsfritt missbruk hotline på 1-800-252-5400 var som helst i USA för att rapportera övergrepp eller försummelse som hände i Texas. Du kan också rapportera online .

Dessutom kan du ringa Nationella barnmisshandelstelefonen på (800) 4-A-Child (800-422-4453) .


Källor

  1. CDC – barns psykiska hälsa.
    https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/data.html

Talk to Someone Now Prata med någon nu Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now