Popullsitë

Njerëzit që ecin në park. Çift me karrocë. Çifti i moshuar në plan të parë. Çift me qen në sfond.

Ka shumë burime atje kur bëhet fjalë për shëndetin mendor. Shpesh është e vështirë t’i kufizosh këto burime në ato që janë të zbatueshme për një individ specifik. Faqet e listuara më poshtë kanë për qëllim të ndihmojnë njerëzit të gjejnë burime dhe informacione specifike për ta. Disa grupe, në veçanti, vuajnë nga rezultatet e dobëta të shëndetit mendor me ritme më të mëdha për shkak të faktorëve si stigma kulturore që rrethon kërkimin e ndihmës, paarritshmëria e kujdesit shëndetësor me cilësi të lartë, stresi i pakicave dhe diskriminimi.

Individualsshtë e rëndësishme që individët që u përkasin këtyre grupeve të jenë në gjendje të gjejnë ofrues me trajnim dhe ekspertizë të përshtatshme për të punuar me popullsinë e tyre specifike dhe burimet e zhvilluara duke pasur parasysh nevojat e tyre.

Kjo listë nuk është gjithëpërfshirëse, por siguron disa prej grupeve më të mëdha të popullsisë me burime të dobishme për të marrë ndihmën e shëndetit mendor që ata mund të kenë nevojë.

Talk to Someone Now Bisedoni me dikë tani Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Teksti

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now