Populacje

Ludzie chodzą w parku. Para z wózkiem. Starszy para na pierwszym planie. Para z psem w tle.

Istnieje wiele zasobów, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Często trudno jest zawęzić te zasoby do tych, które dotyczą konkretnej osoby. Wymienione poniżej strony mają na celu pomóc ludziom znaleźć zasoby i informacje dla nich specyficzne. W szczególności niektóre grupy częściej cierpią z powodu słabych wyników w zakresie zdrowia psychicznego z powodu takich czynników, jak piętno kulturowe związane z szukaniem pomocy, niedostępność wysokiej jakości opieki zdrowotnej, stres mniejszości i dyskryminacja.

Ważne jest, aby osoby należące do tych grup były w stanie znaleźć usługodawców z odpowiednim przeszkoleniem i doświadczeniem w pracy z ich specyficzną populacją oraz zasobami opracowanymi z myślą o ich potrzebach.

Lista ta nie jest wyczerpująca, ale dostarcza kilku większym grupom populacji pomocnych zasobów, aby uzyskać pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, której mogą potrzebować.

Talk to Someone Now Porozmawiaj z kimś teraz Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now