Kriminalrettslig engasjement

Omtrent 2 millioner individer med alvorlig psykisk lidelse blir hvert år booket i fengsler over hele landet 1 .

Personer med psykiske problemer er overrepresentert i fengsler og fengsler over hele USA. Ifølge US Department of Justice’s Bureau of Justice Statistics rapporterte 37% av statlige og føderale fanger og 44% av fengslede om å ha en psykisk lidelse.[1] Når de er fengslet, har personer med psykiske lidelser en tendens til å bli lenger i fengsel, og når de slippes, har de større risiko for å komme tilbake til fengsel enn de uten psykiske lidelser.

Noen av de vanligste årsakene til den høye fengslingen av personer med psykiske lidelser inkluderer arrestasjoner for atferd eller handlinger relatert til ubehandlet psykisk sykdom, manglende forståelse av psykiske lidelser av politimyndigheter og rettsmedarbeidere, mangel på fengselsomleggingsprogrammer, mangel på trygge og rimelige boliger, og begrenset tilgjengelighet av polikliniske psykiske helsetjenester. Dessverre, når personer som lever med psykiske lidelser blir arrestert og fengslet, står de overfor utfordringer som er vanskelige å overvinne.

Selv kort fengsling kan føre til tap av sysselsetting og fremtidige sysselsettingsmuligheter, dårligere fysisk og atferdsmessig helse på grunn av brudd i helsetjenester og behandling, tap av bolig og fremtidige boligmuligheter, og forstyrrelser i familielivet og sosiale forbindelser. I tillegg er stresset med å være involvert i strafferettssystemet traumatiserende og kan forsterke symptomene på de psykiske lidelsene som mennesker opplever.

Texas jobber for å hjelpe enkeltpersoner som lever med psykiske lidelser, med å unngå å bli involvert i strafferettssystemet. Ved å bruke den sekvensielle avskjæringsmodellen designer statlige og lokale byråer programmer for å støtte lokalsamfunn ettersom de utvider tilgjengeligheten av polikliniske tjenester for mental helsebehandling, fengselsavledende programmer, trygge og rimelige boliger, domstoler for mental helse og restaureringstjenester for ambulant kompetanse.


Kilder

1. Stepping Up Initiative

2. Bronson, J., & Berzofsky, M. (2017). Indikatorer på psykiske problemer rapportert av fanger og fengslede, 2011–12. Bureau of Justice Statistics, 1-16

https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/imhprpji1112.pdf

Talk to Someone Now Snakk med noen nå Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now