Suicide

Twee mensen zitten. Persoon met hand op iemands schouder, man met handen die een deel van zijn gezicht bedekken.

Als jij of iemand die je kent op dit moment in een crisis verkeert, bel dan 911, ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of bel de Nationale Zelfmoordpreventielijn door 988 te bellen voor zowel Engels als Spaans. Als je een veteraan bent, druk dan op 1. Mensen die doof of slechthorend zijn of gehoorverlies hebben, kunnen contact opnemen met de Lifeline via TTY door 711 en vervolgens 988 te bellen. Er zijn mensen bereid en klaar om u of uw geliefde te helpen.

Zelfmoordpogingen worden niet voor iedereen gedreven door één enkele motivatie. Voor sommigen wordt zelfmoord gezien als de enige oplossing voor chronische emotionele of fysieke pijn. Andere keren kan een persoon zich overweldigd voelen en niet in staat zijn om negatieve levensgebeurtenissen op te lossen. Voor anderen kan een zelfmoordpoging een middel zijn om aan anderen hun ernstige lijden en de ernst van hun nood te communiceren. Vaak leeft een persoon die zelfmoord overweegt, met een psychische aandoening, zoals: depressie of bipolaire stoornis . Alle zelfmoordpogingen moeten serieus worden genomen en er moet passende hulp voor de persoon worden gezocht.

Zelfmoord neemt wereldwijd toe, goed voor bijna een miljoen doden per jaar. Het zelfmoordcijfer is de afgelopen 20 jaar met meer dan 30% gestegen en in 2016 werd zelfmoord de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder 10-34-jarigen 1 . In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat in het ziekenhuis is opgenomen voor zelfmoordgedachten of -gedrag verdubbeld.

Deze stijgende zelfmoordcijfers roepen ieder van ons op om meer aandacht te schenken aan hoe de mensen die we kennen en liefhebben, omgaan met het leven. Alleen omdat iemands leven aan de buitenkant goed lijkt, wil nog niet zeggen dat alles goed is op hun meer privémomenten.

Waarschuwingssignalen voor zelfmoord


Kan uitspraken bevatten als:

 • “Ik wil mezelf doden”
 • “Ik wou dat ik dood was”
 • “Ik voel me hopeloos”
 • “Er is geen reden om te leven”
 • “Ik wil gewoon dat de pijn ophoudt”
 • “Ik ben een te grote last”
 • “Ik voel me gevangen”

Kan gedragingen bevatten, zoals:

 • Toegang zoeken tot middelen om zichzelf te doden (pillen, wapen)
 • Toegenomen gebruik van alcohol of drugs
 • Gewaardeerde bezittingen weggeven
 • Anderen bellen om gedag te zeggen
 • Praten of schrijven over de dood
 • Isoleren van anderen
 • Terugtrekken uit activiteiten
 • Onderzoek naar manieren om door zelfmoord te sterven

Als je merkt dat iemand dit soort uitspraken zegt of zich met dit gedrag begint, is het belangrijk om hem te vragen hoe het met hem gaat. Door een open gesprek te beginnen en direct te vragen of iemand overweegt zelfmoord te plegen, wordt de kans niet groter dat iemand zelfmoord probeert te plegen en kan het zijn leven redden.

Als u moeite heeft om toegang te krijgen tot zorg of als u problemen heeft met uw zorgplan, Texas Department of Insurance en de Bureau van de Ombudsman van de Texas Health and Human Services Commission misschien kan helpen. Ze kunnen u ook helpen meer te weten te komen over uw rechten.


Bronnen

 1. CDC: NCHS Data Brief nr. 309, juni 2018
  https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db309.htm
Hulpmiddelen bij zelfdoding

Meer informatie over zelfmoord en andere gedragsproblemen op onze eLearning Hub. De snelle, informatieve cursussen zijn ontworpen om u kennis, middelen en hoop voor de toekomst te geven – voor uzelf of voor iemand anders om wie u geeft.

Bezoek eLearning Hub

Talk to Someone Now Praat nu met iemand Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now