Trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Vrouw die in bed ligt

Trauma

Iedereen heeft ervaringen die schokkend of kwetsend zijn. Er zijn echter momenten waarop deze ervaringen meer zijn dan alleen schokkend en mogelijk schadelijk. Er is een verschil tussen gebeurtenissen die tijdelijk verontrustend zijn en gebeurtenissen die traumatisch zijn. Trauma is elke gebeurtenis die door een persoon als schadelijk of bedreigend wordt ervaren en die een langdurig effect heeft op het welzijn van die persoon. Volgens de Nationaal Centrum voor PTSS ongeveer 60% van de mannen en 50% van de vrouwen ervaart op enig moment in hun leven een traumatische gebeurtenis 1 .

Wat betreft

60 % van mannen

&

50 % van vrouwen

op een bepaald moment in hun leven een traumatische gebeurtenis meemaken 1 .

Mensen ervaren trauma via vele bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, misbruik, oorlog, misdaad, natuurrampen en discriminatie. Deze ervaringen veroorzaken vaak lichamelijke en emotionele reacties die jarenlang na de gebeurtenis kunnen aanhouden. De effecten van trauma kunnen iemands relaties, werk, gezondheid en algemene kijk op het leven beïnvloeden.

Mensen ervaren gebeurtenissen anders. Wat voor de een traumatisch kan zijn, is misschien niet voor een ander.

Na een traumatische gebeurtenis te hebben meegemaakt, is het normaal om bang te zijn en te reageren in een angstreactie die wordt veroorzaakt door het ‘vlucht-, vecht- of bevriezingssysteem’ van de hersenen. Mensen merken misschien dat ze zenuwachtiger zijn dan voorheen, of ze vermijden misschien bepaalde plaatsen of mensen die hen aan het trauma herinneren. Personen die een trauma hebben meegemaakt, kunnen het ook moeilijk vinden om te slapen of zich op taken te concentreren. Voor de meesten verdwijnen de angstreacties en -symptomen na korte tijd. Mensen die deze symptomen blijven ervaren tot het punt dat ze hun dagelijks functioneren in het leven beïnvloeden, kan de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSD) krijgen.

Posttraumatische stressstoornis (PTSD)

PTSS is een aandoening die bij sommige mensen kan ontstaan nadat ze een trauma hebben meegemaakt. Volgens de Nationaal Centrum voor PTSS ongeveer 7-8% van de mensen zal in hun leven de diagnose PTSS krijgen, wat veel lager is dan het aantal mensen dat een trauma ervaart 1 . Niemand weet precies waardoor sommige mensen PTSS ontwikkelen terwijl anderen dat niet doen. Enkele factoren die de ontwikkeling van PTSS kunnen beïnvloeden, zijn onder meer:

 • Verschrikking, hulpeloosheid en extreme angst voelen na een traumatische gebeurtenis
 • Na het evenement weinig sociale steun hebben
 • Omgaan met extra stress na het evenement
 • Een reeds bestaande aandoening van de geestelijke gezondheid of middelengebruik hebben, zoals depressie of angst

Meestal verschijnen de symptomen binnen drie maanden na de traumatische gebeurtenis, maar soms treden de symptomen pas maanden of jaren op. Er zijn vier categorieën symptomen (hieronder in meer detail uitgelegd) die veel voorkomen bij degenen die de diagnose PTSD krijgen: herbeleving, vermijden, hyperarousal en een verandering in stemming en gedachten.

Niet iedereen ervaart deze hetzelfde, maar om een formele diagnose van PTSD te geven, moeten alle vier langer dan een maand worden ervaren.

Vaak, wanneer men denkt aan trauma of PTSS, gaan gedachten naar gevechten op basis van het leger. Meer dan 14% van de militairen die betrokken waren bij gevechtsoperaties in Irak en meer dan 9% van degenen die in Afghanistan waren ingezet, meldden symptomen van PTSS. Voor meer informatie over specifieke diensten die worden aangeboden aan veteranen, bezoek onze veteranen pagina .

PTSS gaat vaak gepaard met: depressie , middelenmisbruik , of ongerustheid. Gelukkig, zelfs als trauma blijvende gevolgen heeft of PTSS is ontwikkeld, zijn er manieren waarop mensen de gevolgen van trauma kunnen beheersen, zodat ze een bevredigend en zinvol leven kunnen leiden. Deze manieren omvatten verschillende vormen van behandeling, zoals: specifieke soorten traumagerichte psychotherapie , medicatie en groepsondersteuning.

Veelvoorkomende tekenen en symptomen van PTSD


Om een diagnose van PTSD te krijgen, moet een persoon de volgende symptomen gedurende ten minste een maand ervaren.

 • De traumatische gebeurtenis herbeleven alsof ze zich op het huidige moment opnieuw voordoet, een “flashback” genoemd. Levendige nachtmerries zijn ook een herbeleving van trauma.
 • Vermijden – zoals wegblijven van elke plaats of gebeurtenis die de persoon aan het trauma herinnert.
 • Hyperarousal – zoals slaapproblemen of springerig zijn of heel gemakkelijk schrikken.
 • Denk- en stemmingsproblemen – zoals geheugenproblemen of verlies van interesse in activiteiten.

Jonge kinderen kunnen de symptomen anders ervaren dan volwassenen. Enkele van de manieren waarop ze zich kunnen manifesteren zijn:

 • Nachtmerries in plaats van flashbacks
 • Het bed natmaken als het kind al zindelijk is
 • De traumatische gebeurtenis uitbeelden tijdens het spelen of tekenen tijdens het kleuren
 • Ongewoon aanhankelijk zijn tegenover zorgverleners

Degenen die met PTSD leven of een trauma hebben meegemaakt, moeten mogelijk ook de volgende symptomen volgen:

 • Problemen met slapen
 • Woede
 • Ontkoppeling of intrekking
 • Depression
 • Anxiety
 • Flashbacks
 • Chronische gevoelens van onveilig zijn
 • Zelfmoordgedachten

Trauma-geïnformeerde zorg

Trauma-geïnformeerde zorg is een persoonsgericht raamwerk voor het begrijpen, herkennen en reageren op de effecten van alle soorten trauma. Het richt zich op fysieke, psychologische en emotionele veiligheid en genezing voor ieder mens. De praktijk van traumageïnformeerde zorg is bestand tegen hertraumatisering en helpt mensen een gevoel van controle en empowerment te herstellen. Deze benadering is gebaseerd op culturele nederigheid en rechtvaardigheid. Het gebruik van een trauma-geïnformeerde lens bevordert betekenisvolle steun, empathie en mededogen.

Om traumageïnformeerde verandering te ondersteunen, kunt u:

 • Lees meer over traumageïnformeerde zorg, inclusief de prevalentie van trauma en de impact ervan op mensen, gemeenschappen en systemen.
 • Zoek en deel leermogelijkheden met betrekking tot trauma en op eigen vermogen geïnformeerde benaderingen.
 • Herken en adresseer de kruispunten tussen trauma, fysieke, mentale en gedragsmatige gezondheid, middelengebruik, ras, identiteit, omgeving, gemeenschap, toegang, vooringenomenheid en meer.
 • Kies een trauma-geïnformeerde benadering binnen uw werk en maak werkomgevingen fysiek, sociaal en emotioneel veilig voor iedereen.
 • Neem deel aan zelfzorg- en welzijnsactiviteiten, zowel thuis als op het werk.

Als u moeite heeft om toegang te krijgen tot zorg of als u problemen heeft met uw zorgplan, Texas Department of Insurance en de Bureau van de Ombudsman van de Texas Health and Human Services Commission misschien kan helpen. Ze kunnen u ook helpen meer te weten te komen over uw rechten.


Bronnen

 1. US Department of Veterans Affairs – Nationaal Centrum voor PTSD
  https://www.ptsd.va.gov/understand/common/common_adults.asp
Bronnen over trauma en PTSS

Meer informatie over trauma en PTSS en andere gedragsproblemen op onze eLearning Hub. De snelle, informatieve cursussen zijn ontworpen om u kennis, middelen en hoop voor de toekomst te geven – voor uzelf of voor iemand anders om wie u geeft.

Bezoek eLearning Hub

Talk to Someone Now Praat nu met iemand Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Chat
Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now