Тайлан ба танилцуулга

Зан үйлийн эрүүл мэндийн тайланг нийтэлжээ Улсын хэмжээнд зан үйлийн эрүүл мэндийн зохицуулах зөвлөл (SBHCC) болон ШХАБХ -ны дэргэдэх төрийн 21 агентлагийг доороос олж болно. Энэхүү тайлан нь олон нийтэд сэтгэцийн эрүүл мэнд, бодисын хэрэглээний үйлчилгээний талаар хөтөлбөрийн гүйцэтгэлээс гадна гадаад чанарын мэдээллээр хангах, үйлчилгээ үзүүлэх, тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилготой юм. Энэхүү тайланд заасан 15 цоорхойг үндэслэн тайланг гаргадаг Улсын хэмжээнд зан үйлийн эрүүл мэндийн стратеги төлөвлөгөө. Эдгээр чухал баримт бичгийг олоход хялбар байдлыг сайжруулахын тулд тэдгээрийг энд санал болгож байна.

Зан төлөвийн эрүүл мэндийн зохих үйлчилгээнд хамрагдах
Төрийн агентлагуудын хоорондын уялдаа холбоо
Нотолгоонд суурилсан дадлыг хэрэгжүүлэх
Оюуны бэрхшээлтэй хүмүүсийн зан үйлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ
Хэрэглэгчийн тээвэрлэлт ба эмчилгээний хүртээмж
Урьдчилан сэргийлэх, эрт оролцуулах үйлчилгээ
Орон сууцанд нэвтрэх
Тусгай хүн амд зориулсан үйлчилгээ
Хуваалцсан, ашиглах боломжтой өгөгдөл

Talk to Someone Now Одоо хэн нэгэнтэй ярилц Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now