Население

Луѓе кои шетаат во парк. Двојка со количка. Сениорска двојка во преден план. Двојка со куче во позадина.

Постојат многу ресурси таму кога станува збор за менталното здравје. Честопати е тешко да се намалат овие ресурси на ресурси што се применливи за одредена индивидуа. Страниците наведени подолу се наменети да им помогнат на луѓето да најдат ресурси и информации специфични за нив. Некои групи, особено, страдаат од слаби резултати во менталното здравје со поголеми стапки како резултат на фактори како културната стигма околу барањето помош, недостапноста на висококвалитетна здравствена заштита, стресот на малцинствата и дискриминацијата.

Важно е за поединците кои припаѓаат на овие групи да можат да најдат даватели на услуги со соодветна обука и експертиза во работењето со нивната специфична популација и ресурсите развиени со оглед на нивните потреби.

Оваа листа не е сеопфатна, но обезбедува на неколку од поголемите групи на население корисни ресурси за добивање на помош од ментално здравје што можеби им е потребна.

Talk to Someone Now Зборувај со некој сега Talk to Someone Now

Јавете се

Choose from a list of Counties below.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now