Извештаи и презентации

Извештаи за здравствено однесување објавени од Координативен совет за здравствено однесување во целата држава (СБХЦЦ) и 21-та државна агенција застапена во рамките на SBHCC може да се најде подолу. Извештаите и даваат на јавноста информации за менталното здравје и услугите за употреба на супстанции кои се движат од перформанси на програмата до известување за надворешен квалитет и имаат за цел да ги подобрат испораките на услугите и квалитетот на грижата. Извештаите се организирани врз основа на 15-те области на јаз идентификувани во Стратешки план за здравствено однесување во целата држава. Тие се нудат тука во обид да се подобри леснотијата за лоцирање на овие важни документи.

Пристап до соодветни здравствени услуги во однесувањето
Потребни потреби во однесувањето на учениците во јавните училишта
Координација низ државните агенции
Здравствени услуги во однесувањето за лица со интелектуална попреченост
Транспорт на потрошувачи и пристап до третман
Услуги за превенција и рана интервенција
Услуги за специјални популации

Talk to Someone Now Зборувај со некој сега Talk to Someone Now

Јавете се

Choose from a list of Counties below.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now