Извештаи и презентации

Извештаи за однесувањето на здравјето објавени од Државен координативен совет за однесување во здравството (SBHCC) и 21 државни агенции застапени во SBHCC може да се најдат подолу. Извештаите и даваат на јавноста информации за менталното здравје и услугите за употреба на супстанции, почнувајќи од изведбата на програмата до надворешно известување за квалитетот и имаат за цел да ја подобрат испораката на услуги и квалитетот на грижата. Извештаите се организирани врз основа на 15 области на јазот идентификувани во Стратешки план за државно здравје во однесувањето. Тие се нудат овде во обид да се подобри леснотијата за лоцирање на овие важни документи.

Пристап до соодветни здравствени услуги во однесувањето
Координација низ државните агенции
Имплементација на практики базирани на докази
Здравствени услуги во однесувањето за лица со интелектуална попреченост
Транспорт на потрошувачи и пристап до третман
Услуги за превенција и рана интервенција
Пристап до домување
Услуги за специјални популации
Заеднички и употребливи податоци

Talk to Someone Now Зборувај со некој сега Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now