Համագործակցություններ և նախաձեռնություններ

Վարչարարության առողջության կոմիտեները, համագործակցությունները և նախաձեռնությունները 21 պետական գերատեսչություններից, որոնք ներկայացված են Ֆրանսիայում Երկրի պետական վարքի առողջության համակարգող խորհուրդ (SBHCC) կարելի է գտնել ստորև: Կոմիտեները, համագործակցությունները և նախաձեռնությունները կազմակերպվում են `հիմնվելով ԲԿ-ում հայտնաբերված բացերի 15 ոլորտների վրա Նահանգում պահվածքի առողջության ռազմավարական պլան , Հանձնաժողովները, համագործակցությունները և նախաձեռնությունները առաջարկվում են այստեղ `փորձելով բարելավել առկա պետական համագործակցության ջանքերը տեղակայելու դյուրինությունը:

Համապատասխան վարքագծային առողջապահական ծառայությունների մատչում
Accessամանակին բուժման ծառայությունների մատչում
Կանխարգելման և վաղ միջամտության ծառայություններ
Բնակարանային տնտեսության մատչում

Talk to Someone Now Հիմա ինչ-որ մեկի հետ խոսեք Talk to Someone Now

Անգահարեք
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Click to Text
Text
Ուղարկեք HOME էջին 741741