שיתופי פעולה ויוזמות

ועדות בריאות התנהגותיות, שיתופי פעולה ויוזמות של 21 סוכנויות המדינה המיוצגות במדינה המועצה לתאום בריאות התנהגותי ברחבי המדינה (SBHCC) ניתן למצוא למטה. הוועדות, שיתופי הפעולה והיוזמות מאורגנים על בסיס 15 תחומי הפערים שזוהו תוכנית אסטרטגית בריאות התנהגותית ברחבי המדינה. הוועדות, שיתופי הפעולה והיוזמות מוצעים כאן במטרה לשפר את קלות איתור המאמצים השיתופיים הממלכתיים הקיימים.

גישה לשירותי בריאות התנהגותיים מתאימים
המשכיות הטיפול באנשים שיוצאים מבתי כלא ממחוז ומקומי
גישה לשירותי טיפול בזמן
שירותי מניעה והתערבות מוקדמת

Talk to Someone Now דבר עם מישהו עכשיו Talk to Someone Now

שִׂיחָה
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
לְשׂוֹחֵחַ

לחץ לצ'אט
Click to Chat
Click to Text
Text
שלח הודעת טקסט אל הבית 741741