Rikosoikeuden osallistuminen

Noin 2 miljoonaa yksilöä joilla on vakava mielenterveys, varataan vankiloihin ympäri maata vuosittain 1.

Henkilöt, joilla on mielenterveysongelmia, ovat yliedustettuina vankiloissa ja vankiloissa kaikkialla Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain oikeusministeriön oikeuslaitoksen tilastotoimiston mukaan 37% osavaltioiden ja liittovaltion vangeista ja 44% vankeusvangeista ilmoitti sairastavansa mielenterveyttä.[1] Kun heidät on vangittu, mielenterveyspotilailla on tapana pysyä pidempään vankilassa ja vapautettuaan heillä on suurempi riski palata vankilaan kuin henkilöillä, joilla ei ole mielisairauksia.

Joitakin yleisimpiä syitä mielisairaiden henkilöiden korkeaan vankeusasteeseen ovat pidätykset käyttäytymisestä tai hoitamattomaan mielisairauteen liittyvistä toimista, lainvalvontaviranomaisten ja tuomioistuinten virkamiesten ymmärtämättömyys mielenterveydestä, vankilojen kulkeutumisohjelmien puuttuminen puute turvallisesta ja kohtuuhintaisesta asunnosta ja mielenterveyden avohoitopalvelujen rajallinen saatavuus. Valitettavasti kun mielisairauksista kärsivät henkilöt pidätetään ja vangitaan, heillä on vaikeuksia voittaa.

Jopa lyhyt vankeusrangaistus voi johtaa työpaikkojen menetykseen ja tuleviin työllistymismahdollisuuksiin, huonompaan fyysiseen ja käyttäytymisterveyteen terveydenhuoltopalvelujen ja hoitojen keskeytysten, asumisen menetysten ja tulevien asumismahdollisuuksien sekä perhe-elämän ja sosiaalisten yhteyksien häiriöiden vuoksi. Lisäksi rikosoikeusjärjestelmään osallistumisen stressi on traumaattinen ja voi voimistaa ihmisten kokemia mielenterveysoireita.

Texas pyrkii auttamaan mielisairauksista kärsiviä ihmisiä välttämään osallistumista rikosoikeusjärjestelmään. Sequential Intercept -mallin avulla valtion ja paikalliset virastot suunnittelevat ohjelmia tukemaan paikallisia yhteisöjä, kun ne laajentavat avohoidon mielenterveyshoitopalvelujen, vankilojen uudelleenohjausohjelmien, turvallisen ja edullisen asumisen, mielenterveystuomioistuinten ja avohoidon osaamisen palauttamispalvelujen saatavuutta.

Talk to Someone Now Keskustele jonkun kanssa nyt Talk to Someone Now

Soittaa puhelimella
1-800-273-8255
1-800-273-8255

TTY: 1-800-799-4889
1-800-799-4889
Click to Chat
Chat

Napsauta keskustellaksesi
Click to Chat
Click to Text
Text
Lähetä teksti HOME 741741