گزارشات و ارائه ها

گزارش بهداشت رفتاری منتشر شده توسط شورای هماهنگی بهداشت و درمان در سراسر کشور (SBHCC) و 21 آژانس دولتی نماینده در SBHCC را می توانید در زیر مشاهده کنید. گزارشات اطلاعاتی در مورد سلامت روان و خدمات مصرف مواد اعم از عملکرد برنامه تا گزارش کیفیت بیرونی در اختیار عموم قرار می دهد و هدف آنها بهبود ارائه خدمات و کیفیت مراقبت است. گزارشات بر اساس 15 حوزه شکاف شناسایی شده در سازماندهی شده است برنامه راهبردی سلامت سراسری رفتار رفتاری. آنها در اینجا به منظور بهبود سهولت مکان یابی این اسناد مهم ارائه می شوند.

دسترسی به خدمات بهداشتی رفتاری مناسب
هماهنگی در بین آژانس های ایالتی
حمل و نقل مصرف کننده و دسترسی به درمان
داده های مشترک و قابل استفاده

Talk to Someone Now حالا با کسی صحبت کن Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now