اطلاعات قانون گذاری

قانونگذاری مربوط به بهداشت روان

  • قوانین مربوط به سلامت روان می تواند بسیار زیاد و گیج کننده باشد. خوشبختانه آژانس هایی مانند آژانس های زیر وجود دارد که جستجو ، یافتن و خواندن قوانین فعلی مربوط به سلامت روان در تگزاس را آسان کرده است. استفاده کنید منبع آنلاین قانونگذاری تگزاس برای پیگیری قانونگذاری تگزاس


اخبار درباره جلسات قانونگذاری آینده

  • “در میان تعدادی از موضوعات مرتبط با مراقبت های بهداشتی ، مجلس نمایندگان تگزاس در سال موقت” تعطیل “در سال 2020 سیستم بهداشت رفتاری ایالت ، پیشگیری از قاچاق کودکان و تأثیر فناوری و” داده های بزرگ “بر بیمه را مورد مطالعه قرار می دهد. ”


دفاع، طرفداری

  • اگر به وکالت علاقه دارید ، NAMI دارای خبرنامه است و سیستم هشدار شما می توانید ثبت نام کنید تا از راههای مشارکت مطلع باشید.


منابع سیاست عمومی تگزاس


منابع سیاست عمومی ملی

Talk to Someone Now حالا با کسی صحبت کن Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now