Πληροφορίες της κρατικής υπηρεσίας

Οι ιστότοποι κρατικών πρακτορείων μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να περιηγηθείτε. Τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Υγείας Συμπεριφοράς του Τέξας σε όλη την επικράτεια έχουν επισημάνει συνδέσμους προς συγκεκριμένες χρήσιμες πληροφορίες εντός των οργανισμών τους.

 • Job Aide for DFPS Caseworkers – Αυτό το φυλλάδιο παρέχει στο προσωπικό του Τμήματος Οικογενειακών και Προστατευτικών Υπηρεσιών καθοδήγηση και πληροφορίες σχετικά με τις πηγές για το πώς να υποστηρίζουν τις οικογένειες όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κρίση και πώς να έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Κέντρου Θεραπείας σε Παιδικές Κατοικίες Ψυχικής Υγείας.
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Κέντρο Θεραπείας σε Κατοικία HHS – Αυτό το φυλλάδιο παρέχει λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του έργου, των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των πληροφοριών επικοινωνίας για το έργο Κέντρο Θεραπείας σε Κατοικία για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών.
 • Οικογενειακός οδηγός Κέντρου Θεραπείας σε Μονάδα Φιλοξενίας – Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να ενημερώσει και να στηρίξει τις οικογένειες στη λήψη αποφάσεων για το παιδί και την οικογένειά τους, και περιηγείται σε κάθε βήμα της διαδικασίας τοποθέτησης σε μονάδα φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του ατόμου και του τρόπου υποστήριξης του παιδιού κατά τη μετάβαση στο σπίτι.(Ισπανόφωνη έκδοση PDF)
 • Οικογενειακός οδηγός: Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες που βοηθούν μια οικογένεια να περιηγηθεί στο σύστημα ψυχικής υγείας των παιδιών που υπάγεται στην Επιτροπή Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.
 • Διασταύρωση του Τμήματος Προστατευτικών Υπηρεσιών Οικογένειας και των Τοπικών Αρχών Ψυχικής Υγείας ή Υγε ίας Συμπεριφοράς – Το έγγραφο αυτό προσδιορίζει κάθε περιοχή του Τμήματος Προστατευτικών Υπηρεσιών Οικογένειας όπου οι Τοπικές Αρχές Ψυχικής Υγείας και Υγείας Συμπεριφοράς (LMHA ή LBHA) παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 • Οδηγός πόρων για την εργασία με άτομα με ειδικές ανάγκες που ενημερώθηκε πρόσφατα
  Το DFPS ενημέρωσε πρόσφατα τον Οδηγό πόρων εργασίας με άτομα με αναπηρίες. Η ενημέρωση περιλαμβάνει ζωτικές πληροφορίες σχετικά με το πώς το προσωπικό μπορεί να ζητήσει διερμηνέα νοηματικής γλώσσας ο οποίος μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου με προβλήματα ακοής.
 • Πρόσφατα ενημερωμένη εκπαίδευση φροντίδας με ενημέρωση για το τραύμα
  Το Τμήμα Οικογενειακών και Προστατευτικών Υπηρεσιών (DFPS) αναγνωρίζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των δυσμενών παιδικών εμπειριών, όπως η κακοποίηση και η παραμέληση παιδιών. Η ανάγκη αντιμετώπισης του τραύματος είναι ένα σημαντικό συστατικό της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών. Ο αντίκτυπος του τραύματος βιώνεται από παιδιά, οικογένειες, φροντιστές και τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών που τα υπηρετούν. Αυτή η εκπαίδευση είναι ένας δωρεάν πόρος για φροντιστές συστημάτων ευημερίας παιδιών, επαγγελματίες, συνηγόρους, ενδιαφερόμενους φορείς και μέλη του κοινού που ενδιαφέρονται να μάθουν για τον αντίκτυπο του τραύματος.
 • Οδηγός πόρων ψυχικής υγείας
  Αυτός ο δημόσια διαθέσιμος οδηγός πόρων προσδιορίζει την πολιτική που σχετίζεται με την entalυχική Υγεία και παρέχει καθοδήγηση για την εξυπηρέτηση οικογενειών που επηρεάζονται από Διαταραχές Mυχικής Υγείας.
 • Οδηγός πόρων για τη διαταραχή χρήσης ουσίας
  Αυτός ο δημόσια διαθέσιμος οδηγός πόρων προσδιορίζει την πολιτική που σχετίζεται με τη διαταραχή χρήσης ουσιών και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εξυπηρέτηση οικογενειών που επηρεάζονται από διαταραχές χρήσης ουσιών.
 • Επισκόπηση υγείας STAR
  Το Star Health παρέχει στα παιδιά του DFPS Conservatorship πρόσβαση σε ιατρικές, οδοντιατρικές και υπηρεσίες υγείας συμπεριφοράς.
 • Psychυχοτρόπα Φάρμακα
  Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες στο προσωπικό και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την πολιτική Psychυχοτρόπων φαρμάκων, θέματα σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή και τη διαχείριση φαρμάκων.
 • Γερουσία νομοσχέδιο 44
  Το νομοσχέδιο της Γερουσίας 44 απαιτεί από το DFPS να βοηθήσει τις οικογένειες να αναζητήσουν θεραπεία για παιδιά με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές.


Προσιτοί πόροι στέγασης


Υπηρεσίες γήρανσης και αναπηρίας


Υπηρεσίες υγείας συμπεριφοράς


Συντονισμός και εκπαίδευση


Διανοητικές ή αναπτυξιακές αναπηρίες


Αναφορές, παρουσιάσεις, κανόνες και άλλα

 • Δικαστική Επιτροπή για την Ψυχική Υγεία του Τέξας
  Η Δικαστική Επιτροπή για την entalυχική Υγεία δημιουργήθηκε με κοινή εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου του Τέξας και του Εφετείου Κακουργημάτων του Τέξας. Η αποστολή της Δικαστικής Επιτροπής για την entalυχική Υγεία είναι να εμπλέξει και να ενδυναμώσει δικαστικά συστήματα μέσω συνεργασίας, εκπαίδευσης και ηγεσίας, βελτιώνοντας έτσι τη ζωή των ατόμων με ανάγκες ψυχικής υγείας και των ατόμων με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες (IDD).


Πληροφορίες χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αποκατάστασης


Υπηρεσίες στην Επιτροπή Εργατικού Δυναμικού του Τέξας

 • Εκδόσεις και εκπαιδευτικό υλικό OCA Mental Health
 • Προγράμματα του Texas Mental Health Defender
  Αυτή η δημοσίευση επικεντρώνεται στον ρόλο της άπορης άμυνας στο σημείο τομής της ψυχικής υγείας και της ποινικής δικαιοσύνης. Περιγράφει πώς το Τέξας αντιμετωπίζει τις ψυχικές ασθένειες και το έγκλημα, διερευνά τα οφέλη των προγραμμάτων υπερασπιστών ψυχικής υγείας και εξετάζει τις λειτουργίες πολλών προγραμμάτων υπερασπιστών. Τελικά, το TIDC ελπίζει ότι αυτή η δημοσίευση ενθαρρύνει την ευρύτερη υιοθέτηση προγραμμάτων υπερασπιστών ψυχικής υγείας.

Talk to Someone Now Μιλήστε με κάποιον τώρα Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now