Αναφορές και παρουσιάσεις

Εκθέσεις συμπεριφορικής υγείας που δημοσιεύονται από το Κρατικό Συντονιστικό Συμβούλιο Συμπεριφορικής Υγείας (SBHCC) και οι 21 κρατικές υπηρεσίες που εκπροσωπούνται στο SBHCC μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Οι εκθέσεις παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών που κυμαίνονται από την απόδοση του προγράμματος έως την εξωτερική αναφορά ποιότητας και στοχεύουν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και της ποιότητας της περίθαλψης. Οι εκθέσεις οργανώνονται με βάση τους 15 τομείς κενών που εντοπίστηκαν στο Κρατικό Στρατηγικό Σχέδιο Συμπεριφορικής Υγείας. Προσφέρονται εδώ σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την ευκολία εντοπισμού αυτών των σημαντικών εγγράφων.

Πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας συμπεριφοράς
Συντονισμός σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες υγείας συμπεριφοράς για άτομα με διανοητική αναπηρία
Μεταφορά καταναλωτών και πρόσβαση στη θεραπεία
Υπηρεσίες πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης
Πρόσβαση στη στέγαση
Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς
Κοινόχρηστα και χρησιμοποιήσιμα δεδομένα

Talk to Someone Now Μιλήστε με κάποιον τώρα Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now