Населения

Хората, които се разхождат в парка. Двойка с количка. Старша двойка на преден план. Двойка с куче на заден план.

Има много ресурси по отношение на психичното здраве. Често е трудно да се ограничат тези ресурси до такива, които са приложими за конкретно лице. Изброените по -долу страници имат за цел да помогнат на хората да намерят специфични за тях ресурси и информация. Някои групи по-специално страдат от лоши резултати от психичното здраве в по-голяма степен поради фактори като културна стигма около търсенето на помощ, недостъпност на висококачествени здравни грижи, стрес на малцинствата и дискриминация.

Важно е хората, принадлежащи към тези групи, да могат да намерят доставчици с подходящо обучение и опит в работата с тяхното специфично население и ресурси, разработени с оглед на техните нужди.

Този списък не е изчерпателен, но предоставя на някои от по-големите групи от населението полезни ресурси за получаване на помощ за психичното здраве, от която може да се нуждаят.

Talk to Someone Now Говорете с някого сега Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now