Население

Хора, които се разхождат в парка. Двойка с количка. Старша двойка на преден план. Двойка с куче във фонов режим.

По отношение на психичното здраве има много ресурси. Често е трудно да се ограничат тези ресурси до такива, които са приложими за конкретно лице. Страниците, изброени по-долу, са предназначени да помогнат на хората да намерят специфични за тях ресурси и информация. По-специално някои групи страдат от лоши резултати в областта на психичното здраве поради фактори като културна стигма около търсенето на помощ, недостъпност на висококачествено здравеопазване, стрес на малцинствата и дискриминация.

Важно е хората, принадлежащи към тези групи, да могат да намерят доставчици с адекватно обучение и опит в работата със специфичното си население и ресурси, разработени с оглед на техните нужди.

Този списък не е изчерпателен, но предоставя на някои от по-големите групи от населението полезни ресурси за получаване на помощ за психичното здраве, от която може да се нуждаят.

Talk to Someone Now Говорете с някого сега Talk to Someone Now

Обади се

Choose from a list of Counties below.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now